DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

120 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
NyTaDR LivC001 Räcknäs och Älgö Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland
NyTaDR LivC001.a 1. korpral Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland
NyTaDR LivC002 Danskog Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland
NyTaDR LivC003 Odensö Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland
NyTaDR LivC004 Gullö Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland
NyTaDR LivC005 Västerby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland
NyTaDR LivC006 Sköldargård Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland
NyTaDR LivC007 Österby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland
NyTaDR LivC008 Sällvik Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC009 Elimo Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC010 Hindraböle Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC011 Mörby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC012 Spakanäs Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC013 Västerby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC014 Persböle Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC015 Trädbollstad Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC016 Bollstad Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC017 Bollstad Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC018 Torby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC019 Antskog Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC020 Bondby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland
NyTaDR LivC021 Sjösäng Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC022 Bockboda Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC023 Ekerö Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC024 Baggby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland
NyTaDR LivC025 Ekenäs ladugård Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs stad), Nyland
NyTaDR LivC026 Hurskursnäs Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Snappertuna, Nyland
NyTaDR LivC027 Söderby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Snappertuna, Nyland
NyTaDR LivC028 Norrby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Snappertuna, Nyland
NyTaDR LivC029 Langansböle Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Snappertuna, Nyland
NyTaDR LivC030 Horsbäck Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Snappertuna, Nyland
NyTaDR LivC031 Bredäng Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Snappertuna, Nyland
NyTaDR LivC032 Skuggböle / Nyby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland
NyTaDR LivC033 Kasaby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland
NyTaDR LivC034 Heimos Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland
NyTaDR LivC035 Heimos Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland
NyTaDR LivC036 Österby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland
NyTaDR LivC037 Romsarby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland
NyTaDR LivC038 Knapsby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland
NyTaDR LivC039 Knapsby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland
NyTaDR LivC040 Ingvalsby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland
NyTaDR LivC041 Bengtsmora Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland
NyTaDR LivC042 Kyrkstad Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland
NyTaDR LivC043 Stortötar Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland
NyTaDR LivC043.a 2. korpral Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland
NyTaDR LivC044 Yttertötar Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland
NyTaDR LivC045 Bollstad Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Ingå, Nyland
NyTaDR LivC046 Svenskby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Ingå, Nyland
NyTaDR LivC047 Västerby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Ingå, Nyland
NyTaDR LivC048 Svartbäck Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Ingå, Nyland
NyTaDR LivC049 Breds Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Ingå, Nyland
NyTaDR LivC050 Tvära Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Degerby, Nyland
NyTaDR LivC051 Siggans Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC052 Gerknäs Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland
NyTaDR LivC053 Gerknäs Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland
NyTaDR LivC054 Vols Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland
NyTaDR LivC055 Ojamo Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland
NyTaDR LivC056 Laxpojo Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland
NyTaDR LivC057 Laxpojo Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland
NyTaDR LivC065 Vejby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland
NyTaDR LivC067 Skräddarskog Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC068 Skräddarskog Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC069 Dansbacka Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC070 Lempans Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC071 Paturs Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC072 Myrans Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC073 Kockis Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC074 Vejans, Braskis Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC075 Pölans Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC076 Flyt, Korpis Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC077 Flyt, Mattas Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC078 Munks Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC079 Hollstens Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC080 Hollstens Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC081 Störsby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC082 Palmgård Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC083 Malm Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC084 Mörsbacka Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC084.a 3. korpral Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC085 Västerby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC086 Svartbäck Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC087 Svartbäck Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC088 Sjundby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC089 Sjundby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC090 Sunnanvik Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC091 Påvalsmalm Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC092 Störsvik Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC093 Störsvik Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC094 Käla Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC095 Böle, Mangs Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland
NyTaDR LivC096 Strömsby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland
NyTaDR LivC097 Överby säteri Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland
NyTaDR LivC098 Överby, Abras Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland
NyTaDR LivC099 Vols Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland
NyTaDR LivC100 Gesterby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland
NyTaDR LivC101 Tolls Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland
NyTaDR LivC102 Korkkulla Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland
NyTaDR LivC103 Bondarby Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland
NyTaDR LivC104 Långstrand Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland
NyTaDR LivC105 Gunnarskulla Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland