DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC077 Flyt, Mattas

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

77. Flyyth GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munst: warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regem: hijt gifv:
Jonas Mörck
som sedermera den 19 Janu: 1723 flyttades till N:o 108 I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Hindrich Segerman Nyland, Lojo Sn: 26 5½ -

77. Flyt GMR 1735
Hindrich Segerman Nyland, Lojo Sn: 33 13 gift

77. MR 1743
Hinric Segerman 41 21

77. Flyt BMR 1749 & 1750
Hinr: Segerström Sjundo Sn: 19 - gift

77. Flyt GMR 1767
Hindric Segerman
dödt den 2 Martii 1749, i stället den 25 septembr: samma år antagen
Hindric Segerström Nyland 37 18 gift

77. Flyt GMR 1775
Hinric Segerström
d: 13 Octobr: 1773 afliden. I stället d: 20 Januarii 1774 Antagen och Aprobered
Johan Flybeck Nyland 24 1½ 5 9 gift

77. Flyt GMR 1779
Johan Flybeck Nylänninge 28 6 5 9 gift

77. Flyt GMR 1783
Johan Flybeck Nyl: 32 10 5 9 gift

77. Flyth GMR 1787
Johan Flybeck Nyl: 36 14 5 9 gift

77. Flyt GMR 1789
Johan Flybeck Nyl: 38 16 5 9 gift

77. Flyt GMR 1790
Joh: Flytbeck Nyl: 39 17 5 9 gift

77. Flyt GMR 1800
Johan Flytbäck Nyl: 49 26½ 5 9 gift

77. Flyt BCMR 1805
Johan Flytbäck Nylänning 54 32 5 9 gift

38. Flyt GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Flytbäck Nyland 55 33 5 9 gift

38. Flyt AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Flytbäck
Död i Torneå sistl: Februarij

Sammanfattning
77. Flyt (N:o 38. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Mattas rusthåll
vakant 17??-18.10.1721
Jonas Mörck 18.10.1721-19.1.1723 Till N:o 108
Hindrich Segerman 19.1.1723-2.3.1749 Död
Hindric Segerström 25.9.1749-13.10.1773 Död
Johan Flytbeck 20.1.1774-0.2.1809 Död i Torneå