DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC030 Horsbäck

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Snappertuna, Nyland

30. Hårsbäck GMR 1728
Simon Böökman Lijfland 46 22 -
Ofärdig i wänstra Knäet och förfrusit högra foten der hoos gl:, och odugelig, får afskied, innan 3 månader en annan anskaffas.

30. Hårsbäck GMR 1735
Erich Kurman Nyland, Karis Sn: 35 5 gift
antagen d: 4 Junii 1730.

30. MR 1743
Eric Kurman 43 13

30. Hårsbäck BMR 1749 & 1750
Erich Kurman Karis Sn: 49 19 gift
Sjuk och swag, får afskied

30. Hårsbeck GMR 1767
Eric Kurman
förafskiedad d: 11 Decembr: 1749, i stället antagen d: 15 Octobr: 1750
Carl Lindberg Nyland 40 17 gift

30. Hårsbeck GMR 1775
Carl Lindberg Nyland 48 25 5 7 gift

30. Hårsbek GMR 1779
Carl Lindberg Nylänninge 52 29 5 7 gift

30. Horsbäck GMR 1783
Carl Lindberg Nyl: 56 33 5 7 gift

30. Horsbäck GMR 1787
Carl Lindberg Nyl: 60 37 5 7 gift

30. Horsbäck GMR 1789
Carl Lindberg Nyl: 62 39 5 7 gift

30. Hårsbeck GMR 1790
Carl Lindberg Nyl: 63 40 5 7 gift

30. Horsbäck GMR 1800
Jonas Holm
insatt från aprob. Reserve den 20 Julii 1795: samt på Rusthållarens begäran erhållit afsked i Mars 1799: samt samma dag hit transport. från N:o 24
Israel Bagg Nyl: 27 4 5 11 gift

30. Horsbäck BCMR 1805
Israël Bagg - 32 9 5 11 gift

6. Hårsbäck GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Israel Bagg Nyland 33 10 5 11 gift

6. Hårsbäck AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Israel Bagg - - - - - -
Efterblifven Sjuk på Rusthållet vid Krigets Början

Sammanfattning
30. Horsbäck (N:o 6. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Simon Böökman 17??-26.8.1728
Erich Kurman 4.6.1730-11.12.1749
Carl Lindberg 15.10.1750-1795 Död
Jonas Holm 20.7.1795-0.3.1799
Israel Bagg 0.3.1799-1809 Sjuk, deltog inte i kriget


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Horsbäck Pojo Nyland. Historisk karta: Läs mera...