DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC008 Sällvik

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

8. Sällwjk GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men d: 18 Octob:r 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt satt
Oloff Berg (Södermanland, Gillberga socken)
som sedermehra den 14 Septemb: 1723 ehrhållit interims afskied, i stället samma dag ifrån N:o 42 hijt Transporterat
Georg Maüs (Holstein)
som här ifrån förrymbdt den 13 Sept: 1725: I stället hijt Transporterad den 5 Sept: 1726 ifrån N:o 109
Gustaff Hiort Skåne, Engellholm 29 11 -
(Ängelholms stad, Skåne)

8. Sällwjk GMR 1735
Gustaf Hiordt Skåne, Engelholm Sn: 36 18 gift

8. MR 1743
Gustav Hiort 44 26

8. Sällwik BMR 1749 & 1750
Gustav Hiort Skåne 50 32 gift

8. Sällwik GMR 1767
Gustav Hiort
Drunknat den 29 Decembr: 1759 (sic!) (rätt år 1754), i stället antagen d: 3 februarii 1755
Nils Siöström Kalmare lähn, Mörlunda Sochn 34 12 gift

8. Sällvik GMR 1775
Nils Siöström Kalmare Län 42 20 6 - gift

8. Sellvik GMR 1779
Nils Siöström Kalmare län 46 24 6 0 gift

8. Sellvik GMR 1783
Nils Siöström Kallmare Län 50 28 6 - gift

8. Sellvik GMR 1787
Nills Sjöström Calmare Län 54 32 6 - gift

8. Sällvik GMR 1789
Nils Siöström Nyl: (sic!) 56 34 6 - gift

8. Sellvik GMR 1790
Nils Siöström Kallmare lähn 57 35 6 - gift

8. Sällvijk GMR 1800
Sjöström fådt afsked den 27 Junii 1795: i stället den 10 Oct: samma år insatt approberade Reserven
Gustaf Säll Nyl: 36 7 5 9 gift

8. Sällvik BCMR 1805
Gustaf Säll Nylänninge 41 12 5 9 gift

8. Sällvik GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Gustaf Säll Nylänninge 42 13 5 9 gift

8. Sällvik AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Gustaf Säll
Död den 21 Aug: 1808

Sammanfattning
8. Sällvik (N:o 8. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Oloff Berg 18.10.1721-14.9.1723
Georg Maüs 14.9.1723-13.9.1725 Rymt
Gustav Hiort 5.9.1726-29.12.1754 Drunknat
Nils Siöström 3.2.1755-27.6.1795
Gustaf Säll 10.10.1795-21.8.1808 Död i fält