DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC032 Skuggböle / Nyby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland

32. Skuggböhle GMR 1728
Johan Lukander Nyland, Karis Sochn 39 13 -

32. Nyby GMR 1735
Johan Lukander Nyland, Karis Sn: 46 20 gift

32. MR 1743
Jacob Nybom 31 3

32. Nyby BMR 1749 & 1750
Jacob Nybom Lojo Sochn j Nyland 37 9 gift

32. Nyby GMR 1767
Jacob Nybom
fådt afskied den 17 Januarii 1763, i stället antagen den 15 Maji 1767
Hindric Nymarck Nyland 25 ½ gift

32. Nyby GMR 1775
Hinric Nymark Nyland 33 8½ 5 9 gift

32. Nyby GMR 1779
Hinric Nymark Nylänninge 37 12 5 9 gift

32. Nyby GMR 1783
Henric Nymark Nyl: 41 16 5 9 gift

32. Nyby GMR 1787
Henrich Nymarck Nyl: 45 20 5 9 gift

32. Nyby GMR 1789
Hindrick Nymarck Nyl: 47 22 5 9 gift

32. Nyby GMR 1790
Hind: Nymarck Nyl: 48 23 5 9 gift

32. Nyby GMR 1800
Hinric Nymarck Nyl: 58 33 5 9 gift
Bevistadt Kriget med utmärckt beröm, nu gammal och årklös, får afskied med anmälan till Underhåll, I hvars ställe uppvistes dess son Hindrich Nymarck af 5 fot 10 Tums Längd, Approberes

32. Nyby BCMR 1805
Henric Nymarck Nylänning 29 5 5 11 gift

8. Nyby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Nymarck Nyland 30 6 5 11 gift

8. Nyby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Nymark
Fången i Pyhäjåcki den 16 Aprill 1808

Sammanfattning
32. Skuggböle / Nyby (N:o 8. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Johan Lukander 1715-1740
Jacob Nybom 1740-17.1.1763
Hindric Nymarck 15.5.1767-2.6.1800
Hindrich Hinricsson Nymarck 2.6.1800-16.4.1808 Fången i Pyhäjoki, överlevde kriget och återkommen. Flyttade med hustrun till Ekenäs 1813 men har en anmärkning ”i Ryssland”.