DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC005 Västerby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland

5. Wästerby GMR 1728
Daniel Rydell Schlesing, Glågå Stad 31 13 -
(Schlesien ”Schlesing” på lokal dialekt, staden Glogau)
Karlen lam på högre handen, får afskied, I stället präsenteras Lego Karl:
Jacob Hendrichsson Caris Sn: 19 - -

5. Wästerby GMR 1735
Jacob Westman Nyland, Karis Sn: 27 7 gift

5. MR 1743
Jacob Westman 35 15

5. Wästerby BMR 1749 & 1750
Jacob Westman Nyland, Karis Sn: 41 21 gift

5. Wästerby GMR 1767
Jacob Westman
fådt afskied d: 13 februarii 1758, i stället samma dag antagen
Anders Westerström Nyland 39 9 gift

5. Wästerby GMR 1775
Anders Wästerström Nyland 47 17 5 9 gift
Karlen förbrändt i begge händerna hvaraf han är styf i sin hvarne, och odugelig i Kronans tienst, får afsked

5. Westerby GMR 1779
Isac Siölund Nylänninge 27 4 5 7 gift
1776 d: 18 Martij vid Recreut: approberad, efter den vid General Mönstringen 1775 casserade Dragon
Anders Westerström

5. Westerby GMR 1783
Isaac Siölund Nyl: 31 8 5 7 gift

5. Westerby GMR 1787
Isac Sjölund Nyl: 35 12 5 7 gift
Wänster Hand ofärdig, får afskied

5. Wästerby GMR 1789
Karlen fåt afsked vid General Munstr: den 15 Junii 1787. Samma år d. 1 Augustis til Volloneteure antagen
Johan Bäcker
afförd d. 20 Junii 1788 och i stället samma dag ifrån Wargiärnings Batalljon insatt
Hindrick Wäster Nyl: 27 4 5 8 gift

5. Vesterby GMR 1790
Hind: Vester Nyl: 28 5 5 8 gift

5. Wästerby GMR 1800
Hinric Wester Nyl: 39 16 5 8 gift

5. Västerby BCMR 1805
Henric Wäster Nylänninge 44 21 5 8 gift

5. Västerby GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Hendric Väster Nylänninge 45 22 5 8 gift
Gjordt Kriget i Finland

5. Wästerby AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Hindric Wäster Nylän: - - 5 7 gift
begiär Afsked
(här finns ett bifogat läkarintyg med texten:)
Dragon N:o 5 Henric Wester af förra 2dra Sqvadron
Har Svag Hörsell och flere Ålderdoms fel och sjuk-
domar, som gjöra Honom framdeles oduglig till
flere fatiguer. Intygar
Hernösand den 25 October 1809
Joh: Gust: Ålén
Under Läkare vid Kongl: Nylands
Dragone Regemente

Ekenäs landsförsamling KB 1807-1812, Pag.306
Dragon Hinric Wäster 1.10.1761
Ho Anna Löfving 13.10.1758
son Carl Johan 25.8.1787
dr. Anna Lovisa 14.3.1792
dr. Eva Stina 6.8.1790
son Gustaf 14.8.1794
(familjen bodde kvar på torpet ännu 1812)

Sammanfattning
5. Västerby (N:o 5. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Daniel Rydell 1715-26.8.1728
Jacob Hendrichsson Westman 26.8.1728-13.2.1758
Anders Westerström 13.2.1758-7.6.1775
Isac Siölund 18.3.1776-15.6.1787
Johan Bäcker 1.8.1787-20.6.1788
Henric Wäster 20.6.1788-24.10.1809 Överlevde kriget