DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC001 Räcknäs och Älgö

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland

1. Nääs och Älgöö GMR 1728
Eric Isberg
Wed sidsta General Munstringen på Rådmansöö Transporteratt till N:o 13, I ställen den 18 Octob 1721 ifrån Uplands 5: Menningz Regemente hijt satt
Petter Nordberg, (Halland)
som åter flyttadestill N:o 26 d: 16 Novemb: 1722, I stället af samma Regemente ifrån N:o 15
Anders Wallberg Westergiötl:, Eggiby Sn: 47 25 -
(Eggby socken, Valle härad, Västergötland)
Effter wederbörandes berättelse Siuk och till widare tienst odug(lig), får afsked.

1. Nääs och Älgö GMR 1735
Christer Norström
Som d: 4 Junii 1730 Ifrån N:o 78 blifwit hijt flyttadt, men d: 10 Septbr: 1731 åter Transporterat till N:o 28 och i stället uhr berörde N:o dito dato hijt igen
Erich Norman Nyland, Siundo Sn: 32 5 gift

1. MR 1743
vacant
sedan 4 Martii 1742. Rusthållaren upwist d: 1 october 1743 Reinhold Elg, född i Åbo lähn och Kisko Sochn, 20 åhr gl: ogift

1. Nääs och Elgöö BMR 1749 & 1750
Reinhold Elg Åbo Län 26 6 gift

1. Näs och Elgö GMR 1767
Reinhold Elg Åbo lähn 44 24 gift

1. Näs och Elgö GMR 1775
Reinhold Elg
afliden d: 2 Febr: 1772. I stället antagen och wid Recruterings Mötet d: 24 Maji 1773 Aproberat Interims antagne Karlen
Carl Elgbeck Nyland 27 2⅓ 5 9 gift

1. Elgö GMR 1779
Carl Elgbek Nylänninge 31 6 5 9 gift

1. Elgö GMR 1783
Carl Ellbeck Nylänninge 35 10 5 9 gift

1. Elgö GMR 1787
Carl Ellbeck Nyl: 39 14 5 9 gift

1. Elgö GMR 1789
Carl Elgbeck Nyl: 41 16 5 9 gift

1. Elgö GMR 1790
Carl Elgbeck Nyl: 42 17 5 9 gift
(född 18 maj 1748)

1. Näs och Elgö GMR 1800
Titus Elg Estlänning 35 11 5 10 gift

1. Näs och Elgö BCMR 1805
Titus Elg Nylänninge 40 16 5 10 gift

1. Näs och Elgö GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Titus Elg Nylänning 41 17 5 10 gift
Gjordt 1789 och 1790 års Campagner.

1. Elgö AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Titus Elg Nylän: - - 5 7 gift
begär afsked

Sammanfattning
1. Räcknäs och Älgö (N:o 1. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Eric Isberg 17??-18.10.1721 Till N:o 13
Petter Nordberg 18.10.1721-16.11.1722 Till N:o 26
Anders Wallberg 16.11.1722-26.8.1728
Christer Norström 4.6.1730-10.9.1731 Till N:o 28
Erich Norman 10.9.1731-4.3.1742 Från N:o 28, Död?
Reinhold Elg 1.10.1743-2.2.1772 Död
Carl Elgbeck 24.5.1773-1790 Död i fält?
Titus Elg 1791-24.10.1809 Överlevde kriget (bodde kvar på torpet ännu 1812)