DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC046 Svenskby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Ingå, Nyland

46. Swenskby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munst: warit vacant, men den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifv:
Sven Tårsk (Västergötland)
som Sedermehre den 19 Janu: 1723 Transporterades till Öfwerste Lieutenants Compag:, I stället samma dag ifrån N:o 72
Elias Lätz Ingermanland 38 17 -

46. Swenskby GMR 1735
Elias Lätz
död d: 16 October 1731: I stället d: 2 Novemb: 1732 tillskaffat
Arfved Wendroht Nyland, Lojo Sn: 23 3 ogift

43. MR 1743
Arvid Wendroth 31 11

46. Swänskby GMR 1749 & 1750
Arwid Wendroth Lojo Sn: 37 17 gift

46. Swenskby GMR 1767
Arvid Wendrot
fåt afskied den 17 januarii 1763
vacant

46. Svenskby GMR 1775
Vacant
1771 d: 4 Martii wid Recruterings Mötet Aproberat Interims Antagne Karlen
Johan Svenskberg Nyland 28 5 5 9 gift

46. Svenskby GMR 1779
Johan Svenskberg Nylänninge 32 9 5 9 gift

46. Svenskby GMR 1783
Johan Svenskberg Nyl: 38 13 5 9 gift

46. Svenskby GMR 1787
Johan Svenskberg Nyl: 42 17 5 9 gift

46. Svenskby GMR 1789
Johan Svenskberg Nyl: 44 19 5 9 gift

46. Svenskby GMR 1790
Johan Svenskberg Nyl: 45 20 5 9 gift

46. Svenskby GMR 1800
Johan Svenskberg Nyl: 52 29½ 5 9 gift

46. Svenskby BCMR 1805
Johan Svenskberg Nyl: 57 35 5 9 gift
Svenskberg tjent länge och väl, giort Kriget, afskedas med anmälan til underhåll

19. Svenskby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Wacant för den af Kongl: Maijt: och Kronan förärade Sqvadrons Beskälare

19. Svenskby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Wacant

Sammanfattning
46. Svenskby (N:o 19. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Sven Tårsk 18.10.1721-19.1.1723 Till Öv-löjt:s komp.
Elias Lätz 19.1.1723-16.10.1731 Död
Arvid Wendrot 2.11.1732-17.1.1763
vakant 17.1.1763-4.3.1771
Johan Svenskberg 4.3.1771-6.7.1805
vakant 6.7.1805-24.10.1809 Ingen dragon


Platsbeskrivning
Dragontorpet i Svenskby Ingå Nyland. Historisk karta: Läs mera...