DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC035 Heimos

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland

35. Heimos GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 16 Decem: 1721 hijtsatt den utur fångenskapet hemkomne
Niels Giechelberg
som sedermehra ehrhållit interims afskied den 19 Janu: 1723. I stället samma dag ifrån N:o 39
Christian Freither Ståckholm 56 17 -
högra refbenet afbrutit, i högra armen blesserat och högra låret genom skuten, får afskied, innan 3 Månader måste en annan anskaffas.

35. Häimås GMR 1735
Petter Forsberg Nyland, Pojo Sn: 24 6 gift
antagen d: 17 mars 1729

35. MR 1743
Petter Forsberg 32 14

35. Heimos BMR 1749 & 1750
vacant

35. Heimos GMR 1767
Petter Forsberg
dödt den 28 Februarii 1749, i stället den 15 octobr: 1750 antagen
Mats Forsberg Nyland 36 17 gift

35. Heimos GMR 1775
Mats Forsberg Nyland 44 25 4 10 gift
(hans längd 4 fot 10 tum torde vara en felskrivning, = ca 145 cm. I fall det stämmer, skulle han varit en av svenska arméns kortaste dragoner)

35. Heimos GMR 1779
Matts Forsberg Nylänninge 48 29 4 10 gift

35. Heimos GMR 1783
Mats Forsberg Nyl: 52 33 4 10 gift

35. Hejmoos GMR 1787
Matts Forsberg Nyl: 56 37 4 10 gift
Karlen gammal och swag, får afskied til styrkes underhåll

35. Hejmos GMR 1789
Karlen fåt afsked vid Gen: Munstringen d.15 Junii 1787. D.17 dito til Volonetiur antagen unga Adelsmannen
Micael Rosenlindt
som d.28 dito blifvit til Sergeant vid Vargiärnings lön befordrad, och i stället d.1 Aug: till Volantaire inskrifven
Jacob Christopher Rosenlindt
afförd d.2 Junii 1788, och i stället från Varg: Bataillon Transporterad
Hendrich Back Nyl: 23 4 5 7 gift

35. Heimos GMR 1790
Hindrick Back Nyl: 24 5 5 7 gift

35. Hejmos GMR 1800
Hinric Back Nyl: 38 17 5 8 gift

35. Heimos BCMR 1805
Henric Back Nylänning 43 22 5 8 gift

11. Heijmoss GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Back Nyland 44 23 5 8 gift

11. Heijmoss AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Back
Efterlämnad Sjuk på Rusthållet vid Krigets Början

Sammanfattning
35. Heimos (N:o 11. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-16.12.1721
Niels Giechelberg 16.12.1721-19.1.1723
Christian Freither 19.1.1723-26.8.1728
Petter Pettersson Forsberg 17.3.1729-28.2.1749 Död
Mats Forsberg 15.10.1750-15.6.1787
Micael Rosenlindt 17.6.1787-28.6.1787
Jacob Christopher Rosenlindt 1.8.1787-2.6.1788
Hendrich Back 2.6.1788-1808 Sjuk, deltog inte i kriget, bodde på torpet ännu 1815.