DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC087 Svartbäck

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

87. Swartbäck GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring warit vacant, d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regem: hijtgifven
Niels Friberg
som sedermera erhåll:t interims afskied d: 27 Octob: 1724. I hwars ställe Rusthåll: samma dag anskaffat
Hindrich Wieberg Wiborgz län 32 4 -

87. Swartbäck GMR 1735
Hindrich Wiberg Wijborgz län 39 11 gift

87. MR 1743
Hinric Wejberg 47 19

87. Swartbäck BMR 1749 & 1750
Gabriel Swartbom Sjundo Sn: 20 2 gift

87. Swartbäck GMR 1767
Hindric Wiberg
fådt afskie den 18 februarii 1758, samma dag i stället antagen
Gabriel Svartbom Nyland 38 19 gift
(tjänsteåren borde vara 9 ifall han inte tjänstgjort i annat kompani innan eller att året 1758 är felskrivning i stället för 1748.)

87. Svartbeck GMR 1775
Gabriel Svartbom
d: 8 Martii 1773 wid General Besigtnings och Cassations Munstring Casserad, i stället samma dag Aproberat Drengen
Johan From Nyland 20 2½ 5 8 ogift

87. Svartbek GMR 1779
Johan From Nylänninge 24 6½ 5 8 gift

87. Swartbäck GMR 1783
Johan From Nyl: 28 10 5 8 gift

87. Svartbäck GMR 1787
Johan From Nyl: 32 14 5 8 gift

87. Svartbäck GMR 1789
Karlen är Enligt Regem:ts Chefens Resolution utbytt emot
Claes Sedman Nyl: 34 14 5 8 gift

87. Svartbeck GMR 1790
Clas Sedman Nyl: 35 15 5 8 gift

87. Svartbäck Antas GMR 1800
Israel Svart Nyl: 38 21 5 8 gift

87. Svartbeck BCMR 1805
Israël Svart Nylänning 43 26 5 8 gift

35. Svartbäck GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Israel Svart Nyland 44 27 5 8 gift

35. Svartbäck AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Israel Svart
Död den 5 sistl: Januarij

Sammanfattning
87. Svartbäck (N:o 35. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Niels Friberg 18.10.1721-27.10.1724
Hindrich Wiberg / Wejberg? 27.10.1724-18.2.1748
Gabriel Svartbom 18.2.1748-8.3.1773
Johan From 8.3.1773-3.2.1789
Clas Sedman 3.2.1789-3.7.1790 Fången, Död i Ryssland under fångenskapen 1790
Israel Svart 1792-5.1.1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för ett av dragontorpen i Svartbäck Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...