DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC103 Bondarby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

103. Bondarby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijtgifven
Niels Fernberg Skåne, Wällinge Sochn 35 13 -
(Vellinge socken, Skytts härad, Skåne)

103. Bondarby GMR 1735
Niels Fernberg
död d: 20 Junii 1731: I stället d: 10 Septbr: do: anno tillskaffat
Johan Drake Nyland, Perno Sn: 22 4 ogift

103. MR 1743
Johan Drake 36 12

103. Bondarby BMR 1749 & 1750
Johan Drake Pärno Sn: I Nyland 42 18 gift

103. Bondarby GMR 1767
Johan Drak Nyland 60 36 gift
kallas nu Drakin
Karlen gl: ...(oläsligt)..får afskied....till underhåll, Rusthållaren? vist Carl Johansson ...född i Nyl:, ogift, visiterad och approberas.

103. Bondarby GMR 1775
Carl Bondman Nyland 32 8 5 8⅓ gift

103. Bondarby GMR 1779
Carl Bondarman Nylänninge 36 12 5 8⅓ gift

103. Bondarby GMR 1783
Carl Bondman Nyl: 40 16 5 8 gift

103. Bondarby GMR 1787
Carl Bondman Nyl: 44 20 5 8 gift
Presens, Karlen Felaktig i Wänstra benet,får afskied

103. Bondarby GMR 1789
Karlen fåt afsked vid Gen: Munst: d.15 Junii 1787. S: å: d.1 Augustii Transporterad från Vargiärnings Batalljon
Christjan Biberg - 30 5 5 8 gift
Constituerad til Corporal d.27 Junii 1788

103. Bondarby GMR 1790
Christ: Biberg - 31 6 5 8 gift

103. Bondarby GMR 1800
Carl Bom Nyl: 32 12 5 7 gift

103. Bondarby BCMR 1805
Carl Bom Nyl: 37 17 5 7 gift

52. Bondarby GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Carl Bom Nylänning 38 18 5 7 gift
bevistat sista Kriget.
Karlen sjuklig, får afsked

52. Bondarby AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Eric Roos Nylänning 27 8 5 7 gift
begär afsked

Sammanfattning
103. Bondarby (N:o 52. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Niels Fernberg 18.10.1721-20.6.1731
Johan Drake / Drakin 10.9.1731-28.9.1767
Carl Johansson Bondman 28.9.1767-15.6.1787
Christian Biberg 1.8.1787-15.11.1790 Död
Carl Bom 1791-26.6.1806
Eric Roos 1806-24.10.1809 Överlevde kriget och bodde kvar på torpet med sin familj ännu 1812.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Bondarby Kyrkslätt Nyland. Huset som nu är på tomten där dragontorpet har varit är enligt ägaren från slutet av 1800-talet. Historisk karta med dragontorpet: Läs mera...