DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC099 Vols

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

99. Wohls GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring warit vacant men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijtgifven
Johan Nyman
som sedermera d: 13 Decemb: 1727 erhållit interims afskied, i hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Johan Brynsteen Nyland, Kyrkslätt Sochn 19 ¾ -

99. Wohls GMR 1735
Johan Brynsten Nyland, Kyrckslet Sn: 26 8 gift

99. MR 1743
Johan Brynsten 34 16
Siuk på Rusthållet Enligt Präste Attest

99. Wohls BMR 1749 & 1750
Erich Wolstedt Wichtis Sn: 28 1 gift

99. Wohls GMR 1767
vacant
1748 den 1 Decembr: antagen
Eric Wolstedt
fådt afskied d: 13 februarii 1758, i stället samma dag antagen
Michel Wohlström Nyland 31 9 gift

99. Wohls GMR 1775
Michel Wohlström Nyland 39 17 5 7 gift

99. Wahls GMR 1779
Mickel Walström Nylänninge 43 21 5 7 gift
(skrivaren har svårt med vokaler)

99. Wohls GMR 1783
Michael Wohlström Nyl: 47 25 5 7 gift

99. Wohls GMR 1787
Michael Wohlström Nyl: 51 29 5 7 gift

99. Wohls GMR 1789
Mickel Wohlström Nyl: 53 31 5 7 gift

99. Vohls GMR 1790
Mickel Vohlström Nyl: 54 32 5 7 gift

99. Wols GMR 1800
Salomon Wolt Nyl: 25 5 5 8 ogift

99. Vohls BCMR 1805
Salomon Volt Nyl: 30 10 5 8 gift

40. Wols GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Samuel Wålt Nylänninge 31 11 5 8 gift
(förnamnet fel här.)

40. Wohls AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Samuell Wålt
fången d:25 sistled. Martij

Sammanfattning
99. Vols (N:o 40. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Johan Nyman 18.10.1721-13.12.1727
Johan Brynsteen 13.12.1727-efter 1743??
vakant efter 1743?-1.12.1748
Eric Wolstedt 1.12.1748-13.2.1758
Michel Wohlström 13.2.1758-3.7.1790 Fången, död i Ryssl. 1790
Israel Woll? * ca.1791-1795
Salomon Wolt 27.6.1795-25.3.1809 Fången, överlevde kriget och återkom senast april 1810. Flyttade med familj till Kvarnby samma år.
*Angående Israel Woll; han är nämnd som dragon i Kyrkslätts KB efter Wohlström och före Wolt men hittas inte i rullorna.