DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC027 Söderby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Snappertuna, Nyland

27. Söderby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Men: Regemente hijt gifven
Lars Lindberg Skåne, Wästra Wram Sochn 28 8 -
(Västra Vrams socken, Gärds härad, Skåne)
Karlen har hemmans bruuck i Swerige, så snart Rusthållaren skaffar en annan i stället får han afsked.

27. Söderby GMR 1735
Lars Lindberg
ärhållit afsked d: 19 Maii 1729. I stället samma dag antagen
Sven Söderman
Som d: 20 Maii 1734 blifwit död, och d: 8 Septemb: samma år tillsatt
Hindrich Söderström Nyland, Karis Sn: 26 11m gift

27. MR 1743
Hinric Söderström 34 9

27. Söderby BMR 1749 & 1750
Hinr: Söderström Karis Sn: 40 15 gift

27. Söderby GMR 1767
Hindric Söderström
fådt afskied den 15 Martii 1762, i stället antagen samma dag
Isack Söderbäck Nyland 31 5 gift
Karlen stammar mycket och kan eij lära tiensten, Rusth: begiär at han må förafskiedas, som beviljades

27. Söderby GMR 1775
Vacant
wid Recruteringsmötet d: 10 Martii 1768 antagen och Aproberat
Christer Söderberg Nyland 31 7½ 5 7 gift

27. Söderby GMR 1779
Christer Söderbek Nylänninge 35 12 5 7 gift

27. Söderby GMR 1783
Christer Söderbäck Nyl: 39 16 5 7 gift

27. Söderby GMR 1787
Christer Söderbeck Nyl: 43 20 5 7 gift

27. Söderby GMR 1789
Christer Söderbeck Nyl: 45 22 5 7 gift

27. Söderby GMR 1790
Christier Söderbeck Nyl: 46 23 5 7 gift

27. Söderby GMR 1800
Carl Söder Nyl: 40 11 6 - gift

27. Söderby BCMR 1805
Carl Söder Nylänning 45 16 6 - gift
fått Medaille för tapperhet i fält

3. Söderby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Carl Söder Nyland 46 17 6 - gift
har Medaill

3. Söderby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Carl Söder
Död i Umeå den 30 Sept. 1808
Vacant

Sammanfattning
27. Söderby (N:o 3. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Lars Lindberg 18.10.1721-19.5.1729
Sven Söderman 19.5.1729-20.5.1734 Död
Hindrich Söderström 8.9.1734-15.3.1762
Isack Söderbäck 15.3.1762-28.9.1767
vakant 28.9.1767-10.3.1768
Christer Söderbeck 10.3.1768-1790 Död i fält?
Carl Söder 1790-30.9.1808 Död i fält i Umeå


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Söderby Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...