DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC097 Överby säteri

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

97. Öfwerby GMR 1728
Eric Blanckman Nyland, Siundo Sn: 44 28 -

1734
Karlen gammal, bräckelig och döf, får afsked och Recommenderes till underhåld; I stället praesenterat Johan Larßon föd i Siundo Sn: och Bäckby, 27 år gammal

97. Öfwerby GMR 1735
Erich Blankman
ärhållit afsked wed Besichtningz Mönstringen; I stället då tillskaffat
Johan Bäckman Nyland, Siundo Sn: 28 1 gift

97. MR 1743
Johan Beckman 36 9

97. Öfwerby BMR 1749 & 1750
Johan Beckman Sjundo Sn: 42 15 gift

97. Öfverby GMR 1767
Johan Beckman
afgådt med döden den 25 augustii 1755, i stället antagen den 13 februarii 1758
Eric Öfverberg Nyland 29 9 gift

97. Öfverby GMR 1775
Eric Öfverberg Nyland 37 17 5 3 gift

97. Öfverby GMR 1779
Eric Öfverberg Nylänninge 41 21 5 7 gift

97. Öfwerby GMR 1783
Eric Öfwerberg Nyl: 45 25 5 7 gift

97. Öfverby GMR 1787
Erich Öfverberg Nyl: 49 29 5 7 gift
Presens, gammal och öförmögen at vidare tjena, varit vid fri Corpsen under sidsta Pommerska Kriget, får afskied.

97. Öfverby GMR 1789
Karlen fåt afsked vid General Munstringen d.15 Junii 1787. Samma år d.1 augustii från Vargiärnings Batalljon Transporteradt
Hind: Hillberg Nyl: 32 5 5 11 gift

97. Öfverby GMR 1790
Hindrick Hellberg Nyl: 33 13 5 11 gift
(tjänsteåren oklara)

97. Öfverby GMR 1800
Hinric Hillberg
intr: afskedad den 16 febr: 1799 och samma dag hit insatt approberade Reserven
Eric Nord
som genom döden afgådt den 2 Aug: 1799, i stället den 1 Nov: samma år insatt drengen
Johan Öfver Nyl: 21 ½ 5 9 ogift

97. Öfverby BCMR 1805
Johan Öfver Nylänning 26 6 5 9 gift

69. Öfverby GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Johan Öfver Nylänninge 27 7 5 9 gift

69. Öfverby AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Joh: Öfver
Fången d: 13 Sep: 1808

Sammanfattning
97. Överby ( N:o 69. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
Överby säteri rusthåll
Eric Blanckman 1700-1734
Johan Larsson Bäckman 1734-25.8.1755 Död
Eric Öfverberg 13.2.1758-15.6.1787
Hindrick Hellberg 1.8.1787-16.2.1799
Eric Nord 16.2.1799-2.8.1799 Död
Johan Öfver 1.11.1799-13.9.1808 Fången. Överlevde kriget och var tillbaka på torpet senast i februari 1810. Bodde kvar med familj ännu 1812.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet på Överby säteri i Kyrkslätt Nyland. Platsen för torpet på fotot från Karlbergsvägen är till höger bakom kullen. Historisk karta: Läs mera...