DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC033 Kasaby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland

33. Kaßaby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, den 18 Octobr: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Georg Vorsbeen
som åter flyttades till N:o 26 den 19 Decem: 1723, I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Hindrich Kastendorff Nyland, Pojo Sn: 32 5 -

33. Kasaby GMR 1735
Hindrich Kastendorff Nyland, Pojo Sn: 39 12 gift

33. MR 1743
vacant
sedan Augustii 1742

33. Kasaby BMR 1749 & 1750
Axell Kassling Karis Sn: 29 6 gift

33. Kasaby GMR 1767
Axell Kassling
med döden afleden den 16 Julii 1762.
vacant
nu upvist Reserve Dragon Daniel Strandman, år gl:, gift, född i Nyl:, visiterad och approberas.

33. Casaby GMR 1775
Daniel Strandman Nyland 35 8 5 8 gift

33. Casaby GMR 1779
Daniel Strandman Nylänninge 32 12 5 8 gift

33. Casaby GMR 1783
Daniel Strandman Nyl: 43 16 5 8 gift

33. Kasaby GMR 1787
Daniel Strandman Nyl: 47 20 5 8 gift

33. Kasaby GMR 1789
Daniel Stranman Nyl: 49 22 5 8 gift

33. Kasaby GMR 1790
Daniel Strandman Nyl: 50 23 5 8 gift

33. Kasaby GMR 1800
I Vacancen insatt den 26 Aug: 1795 Manbara Vollontairen
Carl Rask - - - - - -

33. Kasaby BCMR 1805
Manbara Vollontajren Carl Rask har på begäran erhållit afsked d.12 febr: 1804 och i stället från Vargeringen tranporterad under samma dag vargerings karlen som d.7 febr. nemde år vid Recrut: blifvit approb:
Johan Kratz Nyl: 19 1 5 8 ogift

9. Kasaby GMR1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Rask Nyland 20 2 5 8 ogift
(samme karl som ovan där namnet har blivit fel)

9. Kasaby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Rask
Efterlämnad Sjuk i Wasa den 10 Sept: 1808

Sammanfattning
33. Kasaby (N:o 9. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Georg Vorsbeen 18.10.1721-19.12.1723 Till N:o 26
Hindrich Kastendorff 19.12.1723-0.8.1742 Död?
vakant 0.8.1742-1743
Axell Kassling 1743-16.7.1762 Död
vakant 16.7.1762-28.9.1767
Daniel Strandman 28.9.1767-efter 1790
Carl Rask 26.8.1795-12.2.1804
Johan Rask 12.2.1804-10.9.1808 Sjuk i Vasa, överlevde kriget, bodde kvar som torpare ännu 1814


Platsbeskrivning
Platsen för torpet i Kasaby Karis Nyland. Historisk karta med torpet: Läs mera...