DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC037 Romsarby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Karis, Nyland

37. Råmsarby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, den 18 Octobr: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Johan Rostädt Närcke, Gellersta Sn: 47 27 -
Gl: och blesserat i hufvudet, får afskied, .... innan 3 Månader skaffa en annan.
(Gällersta socken, Sköllersta härad, Närke)

37. Råmsarby GMR 1735
Johan Rostet
ärhållit wäl afsked wed sidsta General Mönstringen, dock begifwit sig sedermera åter i tiensten men d: 8 Septbr: 1734 undfått yttermera afsked, och i stället d: 2 Febr: sidst(lid)ne tillskaffats
Samuel Råmström Nyland, Pojo Sn: 22 1 ogift

37. MR 1743
Samuel Råmström 30 9

37. Romsarby BMR 1749 & 1750
Samuel Romström Pojo Sochn 36 15 gift

37. Råmsarby GMR 1767
Samuel Råmström
fådt afskied den 15 Martii 1762, i stället samma dag antagen
Eric Romström Nyland 25 5 gift

37. Romsarby GMR 1775
Eric Romström Nyland 33 13 5 7 ogift

37. Romsarby GMR 1779
Eric Romström Nylänninge 39 17 5 7 gift

37. Råmsarby GMR 1783
Eric Romström Nyl: 43 21 5 7 gift

37. Romsarby GMR 1787
Erich Romström Nyl: 47 25 5 7 gift

37. Romssarby GMR 1789
Eric Romström Nyl: 49 27 5 7 -

37. Romsarby GMR 1790
Eric Romström Nyl: 50 28 5 8 gift

37. Romsarby GMR 1800
Hans Roms Nyl: 32 12 5 11 gift

37. Romsarby BCMR 1805
Hans Roms Nylänning 37 17 5 11 gift

13. Romsarby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hans Roms Nyland 38 18 5 11 gift

13. Romsarby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Sec: Corp: (vice korpral)
Hans Roms
Fången den 16 Aprill 1808 i Pyhäjåcki

Sammanfattning
37. Romsarby (N:o 13. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Johan Rostädt 18.10.1721-8.9.1734 med kort uppehåll 1728
Samuel Råmström 2.2.1735-15.3.1762
Eric Romström 15.3.1762-15.8.1790 Död
Hans Roms ca.1791-16.4.1808 Fången i Pyhäjoki. Återkommen senast 1810 och bodde kvar ännu 1813.