DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC083 Malm

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

83. Malm GMR 1728
Jacob Malmgreen
ehrhållit afskied wed sidsta Gen: Munst: å Rådmans öö, men den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Måns Kijhlberg
som sedermera d: 5 Septemb: 1726 Transport: till N:o 95: I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Jöran Malmgreen Tafwastland, Elimä Sn: 24 2 -

83. Malm GMR 1735
Jöran Malmgren
död d: 2 Novemb: 1732. I stället d: 16 Maii 1733 tillskaffat
Wilhelm Gelling Nyland, Siundo Sn: 26 2¼ gift

83. MR 1743
Wilhelm Gelling 34 10

83. Malm BMR 1749 & 1750
Wilhelm Gelling Sjundo Sn: 40 16 gift

83. Malm GMR 1767
Wilhelm Gelling
fådt afskied den 13 februarii 1758, samma dag i stället antagen
Petter Malmbeck Nyland 30 9 gift

83. Malm GMR 1775
Petter Malmbeck Nyland 38 17 5 8 gift

83. Malm GMR 1779
Petter Malmbeck Nylänninge 42 21 5 8 gift

83. Malm GMR 1783
Petter Malmbeck Nyl: 46 25 5 8 gift

83. Malm GMR 1787
Petter Malmbeck Nyl: 50 29 5 8 gift

83. Malm GMR 1789
Peter Malmbeck Nyl: 52 31 5 8 gift

83. Malm GMR 1790
Petter Malmbeck Nyl: 53 32 5 8 gift

83. Malm GMR 1800
Malm interims afskedad den 16 febr: detta år, och i stället samma dag införd approb: Res:
Hans Plit Nyl: 26 8 5 7 ogift

83. Malm BCMR 1805
Hans Plit Nyl: 31 13 5 7 gift

36. Malm GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hans Plit Nyland 32 14 5 7 gift

36. Malm AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hans Plit
Rymd den 16 Nov: 1808

Sammanfattning
83. Malm (N:o 36. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Malms rusthåll
Jacob Malmgreen 17??-18.10.1721
Måns Kijhlberg 18.10.1721-5.9.1726
Jöran Malmgreen 5.9.1726-2.11.1732 Död
Wilhelm Gelling 16.5.1733-13.2.1758
Petter Malmbeck 13.2.1758-3.7.1790 Fången
Jacob Hansson Malm 22.3.1791-16.2.1800
Hans Plit 16.2.1800-16.11.1808 Rymd, senast oktober 1809 är han tillbaka till torpet men familjen flyttar ut 1811 utan anmärkning vart.