DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC048 Svartbäck

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Ingå, Nyland

48. Swartbäck GMR 1728
Claes Ekberg
ehrhållit interims afskied d: 5 Sept: 1726, I hwars ställe Rusthåll: samma dag anskaffat
Johan Frijdberg Nyland, Somero Sochn 24 2 -

48. Swartbäck GMR 1735
Johan Fröidberg Nyland, Somero Sn: 31 9 gift

48. MR 1743
Johan Freidberg 39 17

48. Swartbäck BMR 1749 & 1750
Hinrich Österberg Ingo Sochn I Nyland 25 3 gift

48. Swartbeck GMR 1767
Hinric Österberg
afgådt med döden den 7 Augustii 1762, i stället antagen den 26 februarii 1767
Johan Lundbeck Nyland 25 ½ gift

48. Svartbeck GMR 1775
Johan Lundbeck Nyland 33 8½ 5 - gift

48. Svartbek GMR 1779
Johan Lundbeck Nylänninge 37 12 5 7 gift

48. Svartbeck GMR 1783
Johan Lundbeck Nyl: 41 16 5 7 gift
Karlen gam: oförmögen at tjena, får afskied

48. Svartbäck GMR 1787
1783 d: 2 Julii, insatt approberade Reserven
Johan Beck Nyl: 26 4 5 9 gift

48. Svartbeck GMR 1789
Johan Bäck Nyl: 28 6 5 9 gift

48. Svartbeck GMR 1790
Johan Beck Nyl: 29 7 5 9 gift

48. Svartbäck GMR 1800
Johan Bäck Nyl: 39 21 6 - gift

48. Svartbeck BCMR 1805
Johan Bäck Nylänning 44 26 6 - gift

21. Svartbäck GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Bäck Nyland 45 27 6 - gift

21. Svartbäck AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Bäck Nylän: 48 30 6 - gift
Sjuk i Sundsvall

Sammanfattning
48. Svartbäck (N:o 21. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Claes Ekberg 17??-5.9.1726
Johan Frijdberg / Fröidberg 5.9.1726-1743
Hinric Österberg 1746-7.8.1762 Död
Johan Lundbeck 26.2.1767-4.6.1783
Johan Bäck 2.7.1783-24.10.1809 Sjuk i Sundsvall, överlevde kriget, bodde kvar på torpet ännu 1810.