DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC029 Langansböle

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Snappertuna, Nyland

29. Böhle GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 22 Decemb: 1721 ifrån N:o 4 hijt Transporterat
Matts Bellstädt
som sedermehra den 9 Septemb: 1725 ehrhållit interims afskied, I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Mattz Billberg Nyland, Karis Sn: 29 3 -

29. Böhle GMR 1735
Matts Bilberg Nyland, Karis Sn: 36 10 gift

29. MR 1743
Matz Billberg 44 18

29. Böhle BMR 1749 & 1750
Mats Billberg Karis Sn: 50 24 gift

29. Böhle GMR 1767
Matts Billberg
kallad sedermera Billgren, fådt afskied d: 23 Januarii 1756, i stället samma dag antagen
Israel Langberg Nyland 33 11 gift

29. Böhle GMR 1775
Israel Langberg Nyland 41 19 5 10 gift

29. Böhle GMR 1779
Israel Långberg Nylänninge 45 23 5 10 gift

29. Langasböle GMR 1783
Israel Langberg Nyl: 49 27 5 10 gift

29. Langasböle GMR 1787
Israel Langberg Nyl: 53 31 5 10 gift
Karlen gammal och Sjuklig, får afskied, tilstyrkes underhåll

29. Langasböle GMR 1789
Karlen fått afsked vid Gen: Mun: d.15 Junii 1787. Samma år d.1 Aug: til Volonckteur inskrifven
Johan Fredric Vicktman
13 år gl: afförd d.2 Junii 1788 och i stället för Vargiärnings Batalljon Transporterad Reserven
Hindric Nyberg Nyl: 23 4 5 7 ogift

29. Langarsböhle GMR 1790
Hind: Nyberg Nyl: 24 5 5 7 ogift

29. Langasböle RR 1792
Karlen fången den 3 Julii 1790

29. Langasböle GMR 1800
Mats Lang Nyl: 41 19 5 7 gift

29. Langasböle BCMR 1805
Matts Lang
för Stöld fått afsked d.10 febr. 1802 och i stället Interims antagen d.11 Aug: sagde år samt aproberad d.8 febr. 1803 vid Recruteringen Lego Drängen
Johan Lag Nylänning 29 2 5 8 gift

5. Langasböle GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Lag Nyland 30 3 5 8 gift

5. Langasböle AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Lag Nyl: 33 6 5 8 gift
begär afsked

Sammanfattning
29. Böle / Langansböle (N:o 5. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-22.12.1721
Matts Bellstädt 22.12.1721-9.9.1725
Mattz Billberg /Billgren 9.9.1725-23.1.1756
Israel Langberg 23.1.1756-15.6.1787 Död 1788
Johan Fredric Vicktman 1.8.1787-2.6.1788
Hindric Nyberg 2.6.1788-3.7.1790 Fången
Mats Lang 1790-10.2.1802
Johan Lag 11.8.1802-24.10.1809 Överlevde kriget