DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC095 Böle, Mangs

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

95. Böhle GMR 1728
Matts Ahlroth
fått afskied wed sidsta Gen: Munst: på Rådmans öö, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regem: hijtgifven
Jonas Friskopp
som sedermera erhållit interims afskied d: 5 Sept: 1726, I hwars ställe samma dag ifrån N:o 83 hijt Transporterat
Måns Kijhlberg Wästergiötland, Frijsberg Sn: 45 25 -
(Fredsbergs socken, Vadsbo härad, Västergötland)

95. Böhle GMR 1735
Måns Kijhlberg
ärhållit afsked d: 12 Junii 1733: I stället samma dato tillskaffadt
Johan Mangsberg Nyland, Siundo Sn: 24 2 gift

95. MR 1743
Johan Mangsberg 32 10

95. Böhle BMR 1749 & 1750
Johan Mangsberg Sjundo Sn: 38 16 gift

95. Böhle GMR 1767
Johan Mangsberg
fådt afskied den 17 Januarii 1763, i stället antagen den 5 aprill 1766
Hindric Mangsberg Nyland 26 1 gift

95. Böhle GMR 1775
Hinric Mangsberg Nyland 34 9 5 8 gift

95. Böhle GMR 1779
Henric Mangsberg Nylänninge 38 13 5 8 gift

95. Böhle GMR 1783
Henric Mancksberg Nyl: 42 17 5 8 gift

95. Böhle GMR 1787
Henrich Mangsberg Nyl: 46 21 5 8 gift

95. Böhle GMR 1789
Hindrick Mancksberg Nyl: 48 23 5 8 gift

95. Mangs GMR 1790
Hind: Mangsberg Nyl: 49 24 5 8 gift
Karlen odugl: och liderlig enligt Reg:ts Chefens intygan, Casseres

95. Böhle RR 1792
Den 14 Septemb: 1791 interims antagen Gustaf Böhm, 11 q(varter) 3 t(um) lång, 17 år gl: Nyl:, ogift

95. Böhle Mangs GMR 1800
Gustaf Borg Nyl: 26 9 5 9 gift

95. Böhle Mangs BCMR 1805
Gustaf Borg
afförd för Stöld d.9 oct. 1804 och samma år d.23 oct. Interims antagen samt vid Recrut: d.4 febr: 1805 aprob. Lego Drängen
Gustaf Qvick Nylänning 20 ½ 5 8½ ogift
förut kallad Harfvelin

29. Böhle GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Gustaf Qvik Nyland 20 3 6 8½ ogift

29. Böhle AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Gustaf Qvick
Fången å Sveaborg 1808

Sammanfattning
95. Böle / Mangs (N:o 29. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Matts Ahlroth 17??-18.10.1721
Jonas Friskopp 18.10.1721-5.9.1726
Måns Kijhlberg 5.9.1726-12.6.1733
Johan Mangsberg 12.6.1733-17.1.1763
Hindric Mangsberg 5.4.1766-15.1.1790
Gustaf Borg (Böhm) 14.9.1791-9.10.1804
Gustaf Qvick (Harfvelin) 23.10.1804-1808 Fången på Sveaborg, överlevde och flyttade till Åbo 1810. Enligt Sjundeå KB var han född i Åbo.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Böle Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...