DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC105 Gunnarskulla

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

105. Gunnarskulla GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijtgifven
Lars Söderberg Westergiötland, Frostbergs Sochn 47 25 -
(Oklart vilken socken här syftas? Inget liknande namn finns i Västergötland)

105. BMR 1734
Karlen gammal och bräckelig förmår icke längre tiena, får afsked med Recommendation till underhåld.

105. Gunnarskulla GMR 1735
Lars Söderberg
ärhållit afsked wid Besichtningz Mönstringen; I stället då tillskaffat
Erich Brantberg Nyland, Wichtis Sn: 21 1 gift

105. MR 1743
Eric Brandtberg 29 9

105. Gunnarskulla BMR 1749 & 1750
Eric Brandtberg Wichtis Sn: 35 15 ogift

105. Gunnarskulla GMR 1767
Eric Brandtberg
fått afskied d: 17 Januarii 1763, i stället antagen den 1 Julii 1767
Eric Nordström Nyland 22 ¼ ogift

105. Gunnarskulla GMR 1775
Eric Nordström Nyland 30 8 5 10 gift

105. Gunnarskulla GMR 1779
Eric Nordström Nylänninge 34 12 5 10 gift

105. Gunnarskulla GMR 1783
Eric Nordström Nyl: 38 16 5 10 gift

105. Gunnarskulla GMR 1787
Erich Nordström Nyl: 42 20 5 10 gift

105. Gunnarskulla GMR 1789
Karlen afgåt med Döden d.29 Maij 1788 och i stället Transporterad från Vargiärnings Batalljon Reserven för N:o 57
Fredrick Jung Nyl: 33 5 5 8 gift

105. Gunnarskulla GMR 1790
Fredric Jung Nyl: 34 6 5 8 gift

105. Gunnarskulla GMR 1800
Fredric Jung Nyl: 45 27 5 7 gift

105. Gunnarskulla BCMR 1805
Fredric Jung
död d.18 Nov: 1801 och i stället Interims antagen d.29 aprill 1802 samt vid Recruteringen d.8 febr: 1803 aprob: Lego Drängen
Matts From Nyl: 28 2 5 7 gift

54. Gunnarskulla GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Matts From Nylänning 29 3 5 7 gift

54. Gunnarskulla AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Mats From Nylänning 32 6 5 7 gift
begär afsked

Sammanfattning
105. Gunnarskulla (N:o 54. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Lars Söderberg 18.10.1721-1734
Erich Brantberg 1734-17.1.1763
Eric Nordström 1.7.1767-29.5.1788 Död i fält?
Fredric Jung 29.5.1788-18.11.1801 Död
Matts From 29.4.1802-24.10.1809 Överlevde kriget. Hemkomsten tog lång tid eftersom första markeringarna i Kyrkslätts KB är från augusti 1812 och anmärkningen som överstrukits ”vid Armén”. Bodde då kvar på torpet med sin familj.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet på Gunnarskulla i Kyrkslätt Nyland. Historisk karta med dragontorpet och ett andra dragontorp: Läs mera...