DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC091 Påvalsmalm

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

91. Påfwalsmalm GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regem: hijtgifven
Erich Sandberg (Närke, Knista)
som sedermera död d: 26 Januari 1724. I hwars ställe Rusthåll: samma dag anskaffat
Jöran Pallroth Lijfland 28 4¼ -

91. Påfwalsmalm GMR 1735
Jöran Pallroht Liffland 35 12 gift

91. MR 1743
Jöran Pallroth 43 20

91. Påfwalsmalm BMR 1749 & 1750
Jöran Pallrot Lifland 49 26 gift

91. Påfwalsmalm GMR 1767
Jöran Pallrot
fåt afskied d: 13 februarii 1758, i stället antagen samma dag
Hindric Malm Nyland 27 9 gift

91. Påvalsmalm GMR 1775
Hinric Malm Nyland 35 17 5 8 ogift

91. Påvalsmalm GMR 1779
Hinric Malm Nylänninge 39 21 5 8 gift

91. Powellsmalm GMR 1783
Corporalen
Henric Malm Nyl: 43 25 5 8 gift

91. Påvallsmalm GMR 1787
Corporalen Malm afgått med döden d: 25 april 1786. I stället den 21 Maii interims antagen
Eric Påvall Nyl: 23 1 5 8 gift
som den 22 februarii vid Recruteringen approberades

91. Påfvalsmalm GMR 1789
Eric Påfvell Nyl: 25 3 5 8 gift

91. Påfvals Malm GMR 1790
Eric Påfvell Nyl: 26 4 5 8 gift

91. Påfvalsmalm GMR 1800
Eric Påfvell Nyl: 36 14 5 8 gift

91. Påfvallsmalm BCMR 1805
Eric Påfvell Nyl: 41 19 5 8 gift
Påfvell sjuk, står qvar på förbättring til nästa Munstring.

25. Påfvalsmalm GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Eric Påfvel Nyland 42 20 5 8 gift
Karlen sjuk af en tistel i sätet, får afsked.

25. Påfvallsmalm AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Förra Karlen afskedad vid Gen: Munstringen den 26 Junij 1806, i stället insatt den 1 Oct: Samma år Approberade Reserven
Hindric Påf Nylän: 27 9 5 9 gift
begär afsked

Sammanfattning
91. Påvalsmalm (N:o 25. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Erich Sandberg 18.10.1721-26.1.1724 Död
Jöran Pallroth 26.1.1724-13.2.1758
Hindric Malm 13.2.1758-25.4.1786 Död
Eric Påvell 21.5.1786-26.6.1806
Hindric Påf 1.10.1806-24.10.1809 Överlevde kriget. Återkom inte, utan stannade kvar i Sverige. Hustrun och deras två barn flyttade till Sverige 1811.