DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC003 Odensö

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland

3. Odensiö GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 18 Octob: 1721 från Uplands 5 Men: Regemente hijt gifwen
Olof Holmberg Närcke, Fäls bro Sn: 45 24 -
(Oklart vilken socken här syftas? Inget liknande namn finns i Närke. En möjlighet finns att det står fel landskap och det är Fellingsbro socken i Västmanland)

3. Odensiö GMR 1735
Olof Holmberg
ärhållit afsked d: 8 Septemb: 1734. I stället praesenterat d: 28 Julii si(dslidne år)
Gabriel Karberg Nyland, Tenala Sn: 28 - gift

3. MR 1743
Gabriel Karberg 36 8

3. Odensiöö BMR 1749 & 1750
Gustav Åkerstein Pojo Sochn 29 - ogift

3. Odensiö GMR 1767
Gabriel Karberg
erhållit afskied d: 30 Maji 1749, i stället samma dag antagen
Gustav Åkersten
dödt den 23 octobr. 1757, i ställen antagen den 30 februarii 1758
Hindric Åkergren
afgådt med döden den 8 Junii 1762
vacant

3. Odensiö GMR 1775
Vacant
1774 d: 24 April antagen
Carl Hallgren Nyland 19 1⅓ 5 8 ogift

3. Odensiö GMR 1779
Carl Hallgren Nylänninge 23 6 5 8 gift

3. Odensiö GMR 1783
Carl Hallgren Nyl: 27 10 5 8 gift

3. Odensiö GMR 1787
Carl Hallgren Nyl: 31 14 5 8 gift

3. Odensiö GMR 1789
Carl Hallgren Nyl: 33 16 5 8 gift

3. Odensiö GMR 1790
Carl Hallgren Nyl: 34 17 5 8 gift

3. Odensiö GMR 1800
Carl Hallgren Nyl: 45 26 5 9 gift

3. Odensjö BCMR 1805
Carl Hallgren Nyl: 50 31 5 9 gift
Hallgren tjent wäl och länge, bevistat Kriget, anmälas til underhåll

3. Odensjö GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Carl Hallgren
afskedad vid Besigt: och Cassat: Munstr: den 6 Julii 1805, i dess ställe Transporterad från Vargeringen den 6 Oct: 1805 approberade Reserven
Anders Od Nylänninge 28 7 5 7 gift

3. Odensjö AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Abraham Od
Efterblifven Sjuk i Torneå

Ekenäs landsförsamling KB 1807-1812, pag.309
Dragon Alexander Od 8/4 1776 19. ? .1810 till Stockholm
Ho. Eva Lena Hinricsdr. 9/4 1771 -”-
dr. Maja Stina 22/3 1795 -”-
son Johan 28/6 1798 -”-
son Isaac 11/2 1802 -”-
(Enligt kyrkoboken hette han Alexander men i rullorna står han som Anders och Abraham. Vad som är den rätta formen, anger kanske kyrkoboken. Han överlevde finska kriget och flyttade med familjen till Stockholm 1810.)

Sammanfattning
3. Odensö (N:o 3. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Olof Holmberg 18.10.1721-8.9.1734
Gabriel Karberg 28.7.1735-30.5.1749
Gustav Åkersten 30.5.1749-23.10.1757 Död
Hindric Åkergren 30.2.1758-8.6.1762 Död
vacant 8.6.1762-8.6.1774
Carl Hallgren 8.6.1774-6.7.1805 Underhåll
Anders (Abraham) Od 6.10.1805-0.1.1809 Sjuk i Torneå, överlevde