DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC012 Spakanäs

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

12. Spackanäs GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 18 Octob: 1721 från Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Anders Lindberg (Småland, Linderås socken)
som sedermehra den 19 Januari 1723 ehrhållit interims afskied, I stället samma dag den 1713 i Landet qwarblefne af detta Nummer
Anders Snackur/Snackier Nyland, Pojo Sochn 41 25 -
Karlen döf, får afsked, innom 2 månader måste en annan anskaffas.

12. Spakanäs GMR 1735
Anders Blom Nyland, Siundo Sn: 22 5 ogift
antagen d: 4 Junii 1730

12. MR 1743
Carl Spak 21 2

12. Spakanäs BMR 1749 & 1750
Carl Spak Karis Sn: 27 8 gift

12. Spakanäs GMR 1767
Carl Spak Karis Sochn 45 26 gift

12. Spakanäs GMR 1775
Carl Spack Caris sokn 53 34 5 10 gift
Karlen tient länge, bevistat Campagnen i Finland, och Tyskland, med herrar officierares loford får afsked, anmäles til dubbelt underhåll.

12. Spakanes GMR 1779
Gustav Spakström Nylänninge 29 4 5 8 gift
1775 d: 5 Septembr: antagen i ställe för den vid sidsta General Mönstring Casserade Dragon Spak.

12. Spakarnäs GMR 1783
Gustaf Spakström Nyl: 33 8 5 8 gift

12. Spakanäs GMR 1787
Gustaf Spakström Nyl: 37 12 5 8 gift

12. Spakanäs GMR 1789
Gustaf Spakström Nyl: 39 14 5 8 gift

12. Spakanäs GMR 1790
Gustaf Spakström Nyl: 40 15 5 8 gift

12. Spakanäs RR 1792
Vacant den 1 April 1791

12. Spakanäs GMR 1800
Uti Vacancen är den 12 Febr: 1796 insatt drängen
Anders Spak Nyl: 27 4 5 7 gift

12. Spakanäs BCMR 1805
Anders Spak Nyl: 32 9 5 7 gift

12. Spakanäs GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Anders Spak Nylänninge 33 10 5 7 gift

12. Spakanäs AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Anders Spak
Fången i Sijkajåcki den 18 Aprill 1808

Pojo KB 1809-1816, Pag.327
Dr. Torp: And: Joh: Spak 1771
Ho Lotta Törnqvist 1774
s. Anton Robert 11.1.1804
dr. Eva Lotta 30.10.1805
dr. Ulrica 10.2.1808
s. Joh: August 12.6.1810
s. Carl Fredric 1813
s. Adolf 13.8.1816
änk. Maja Stina Törnqvist 1745
(bodde kvar på torpet ännu 1816 som torpare)

Sammanfattning
12. Spakanäs (N:o 12. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Anders Lindberg 18.10.1721-19.1.1723
Anders Snackur 19.1.1723-1728
Anders Blom 4.6.1730-1741?
Carl Spak 1741-7.6.1775
Gustav Spakström 5.9.1775-1.4.1791
Anders Spak 12.2.1796-18.4.1808 Fången i Siikajoki, överlevde kriget