DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC086 Svartbäck

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

86. Swartbäck GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regem: hijt gifven
Anders Appellman
som sedermera den 19 Janu: 1723 Transport: till N:o 69. I stället samma dag af de 1713 i landet qwarblefne
Eric Plijth Nyland, Siundo Sochn 44 23 -
Karlen gammal och odugelig, får afsked

86. Swartbäck GMR 1735
Erich Plith
ärhållit afsked wid Besichtningz Mönstringen; I stället Hijt Transporterat ifrån N:o 74 d: 13 Jan: sidsl(id)ne
Erich Fechtenberg Tafwastland, Syßmä Sn: 30 8 gift

86. MR 1743
Eric Fechtenberg 38 16

86. Swartbäck BMR 1749 & 1750
Erich Fechtenberg Tafwastland, Syßmä Sn: 44 22 gift

86. Swartbäck GMR 1767
Eric Fectenberg
kallad sedermera Fectman utsatt till afskied d: 13 februarii 1758, i stället antagen samma dag
Israel Beckström - 27 9 gift

86. Svartbeck GMR 1775
Israel Beckström Nyland 35 17 5 10 gift

86. Svartbek GMR 1779
Israel Bekström Nylänninge 39 21 5 10 gift

86. Swartbäck GMR 1783
Israël Bäckström Nyl: 43 25 5 10 gift

86. Svartbäck GMR 1787
Israel Beckström Nyl: 47 29 5 10 gift

86. Svartbäck GMR 1789
Israel Bäckström Nyl: 49 31 5 10 gift

86. Svartbeck GMR 1790
Israel Bäckström Nyl: 50 32 5 10 gift

86. Svartbäck Skeppars GMR 1800
Israel Bäckström
erhållit afsked den 27 Junii 1795 och i stället den 12 febr: 1796 antagen bondesonen
Hinric Skantz Nyl: 26 4 5 7 gift

86. Svartbeck BCMR 1805
Henric Skantz
död d.30 Aug: 1801 och i stället från Vargeringen d.9 febr: 1802 Transporterad aproberade Reserven Johan Sik nu kallad
Johan Skantz Nyl: 30 9 5 8 gift

34. Svartbäck GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Skantz Nyland 31 10 5 8 gift

34. Svartbäck AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Skants
Rymd den 16 Novemb: 1808

Sammanfattning
86. Svartbäck (N:o 34. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Anders Appellman 18.10.1721-19.1.1723 Till N:o 69
Eric Plith 19.1.1723-26.8.1728
Erich Fechtenberg / Fectman 13.1.1735-13.2.1758
Israel Bäckström 13.2.1758-27.6.1795
Henric Skantz 12.2.1796-30.8.1801 Död
Johan Skantz (Sik) 9.2.1802-16.11.1808 Rymd, hemma på torpet redan i mars 1809, bodde kvar på torpet med familj ännu 1812.


Platsbeskrivning
Platsen för ett av dragontorpen i Svartbäck Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...