DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC069 Dansbacka

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

69. Dansbacka GMR 1728
Gabriel Castrell
fått afskied wed sidsta Gen: Munstring på Rådmansöö, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Lars Falck (Närke, Askers socken)
som sedermera erhållit interims afskied den 19 Janu: 1723, i stället samma dag ifr: N:o 86 hijt Transporterat
Anders Appellman Skåne, Turups Sn: 34 12 -
så snart Rusthållaren skaffar annan Karl, får han afskied.
(Någon ”Turups socken” existerar inte i Skåne men däremot på Fyn. Enligt uppgifter från Upplands släktforskare skall Anders Appelman komma ifrån Halland där det finns Torups socken, Halmstads härad. En mer trolig möjlighet är dock att han kom från Västra Torups socken, Västra Göinge härad, Skåne som fram till 1926 hette Torups socken.)

69. Dansbacka GMR 1735
Anders Appellman
ärhållit afsked d: 10 Septbr: 1731: I stället sidst(lid)ne dato tillskaffat
Hindrich Hagman Nyland, Lojo Sn: 26 4 gift

69. MR 1743
Hinric Hagman 34 12

69. Danskbacka BMR 1749 & 1750
Hinrich Hagman Lojo Sochn 40 18 gift
Sjuk

69. Danskbacka GMR 1767
Hindric Hagman
fådt afskied den 11 februarii 1760, i stället antagen samma dag
Eric Hagman Nyland 29 7 gift

69. Danskbacka GMR 1775
Eric Hagman Nyland 35 15 5 9 gift

69. Dansbacka GMR 1779
Eric Hagman Nylänninge 39 19 5 9 gift

69. Dansbacka GMR 1783
Eric Hagman Nyl: 43 23 5 9 gift

69. Dansbacka GMR 1787
Erich Hagman Nyl: 47 27 5 9 gift
Karlen slagrörd, får afskied, har i Pommern tjent wid Fri Corps altid der, utom väl är utfattig, skier föreställning om underhåll

69. Dansbacka GMR 1789
1787 d.1 augustii Interims antagen
Hindric Ingman Nyl: 32 2 5 8 gift

69. Dansbacka GMR 1790
Hind: Ingman Nyl: 33 3 5 8 gift
d.3 Feb. 1789 vid Besigtnings Munstringen approberad

69. Dansbacka GMR 1800
Carl Dann Nyl: 29 9½ 5 10 gift

69. Dansbacka BCMR 1805
Carl Dann Nyl: 34 15 5 10 gift

46. Dansbacka GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Carl Dann Nyland 35 16 5 10 gift

46. Dansbacka AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Carl Dann Nylän: 38 19 5 10 gift
begär afsked

Sammanfattning
69. Dansbacka (N:o 46. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Gabriel Castrell 17??-18.10.1721
Lars Falck 18.10.1721-19.1.1723
Anders Appellman 19.1.1723-10.9.1731
Hindrich Hagman 28.8.1735-11.2.1760
Eric Hagman 11.2.1760-15.6.1787
Hindric Ingman 1.8.1787-0.12.1790 Död
Carl Dann (Dannbom) 14.2.1791-24.10.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Dansbacka Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...