DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC089 Sjundby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

89. Siundby gård GMR 1728
Eric Sundman Nyland, Siundo Sochn 46 25 -

89. Siundby-gård GMR 1735
Erich Sundman Nyland, Siundo Sn: 53 32 gift

89. MR 1743
Eric Sundman 61 40

89. MR 1746?
Then gamla Karlen Sundman får afskied, och som han tient 34 år och är öfver 60 år gammal samt be..? tillägges honom underhåll af Wastena Krigsmans Hus.
(Sundman hade tjänstgjort i 44 år 1747)

89. Sjundby BMR 1749 & 1750
Christian Lönquist Karis Sn: 24 3 gift

89. Siundby GMR 1767
Christian Lönnqvist Nyland 42 20 gift

89. Siundby GMR 1775
Christian Lönquist Nyland 50 28 5 7 gift

89. Siundby GMR 1779
Christian Länqvist Nylänninge 54 32 5 7 gift
Karlen gammal, får afskied

89. Siundby GMR 1783
Karlen Casserad vid Gen: Munst: den 26 Junii 1779, i stället insatt Reserven d: 21 Aug: samma År
Jonas Lönquist Nyl: 29 4 5 8 gift

89. Sjundby GMR 1787
Jonas Lönqvist Nyl: 33 8 5 8 gift

89. Siundby GMR 1789
Jonas Lönqvist Nyl: 35 10 5 8 gift

89. Siundby GMR 1790
Corporalen
Jonas Lönnqvist Nyl: 36 11 5 8 gift

89. Siundby GMR 1800
Förare
Johan Lönquist - 47 25 5 9 gift

89. Sjundby BCMR 1805
Förare
Johan Lönqvist - 52 30 - - -

32. Sjundby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Förare
Johan Lönqvist - - - - - -

32. Sjundby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Förare
Jonas Lönqvist
Fången på Sveaborg 1808

Sammanfattning
89. Sjundby gård (N:o 32. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1808)
Eric Sundman 17??-25.5.1747
Christian Lönnqvist 25.5.1747-26.6.1779
Jonas/Johan? Lönquist 21.8.1779-1808 Fången på Sveaborg, överlevde kriget, återkommen senast april 1809, bodde kvar med familj ännu 1812.