DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC104 Långstrand

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

104. Långstrand GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring vacant men d: 18 dito ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijtgifven
Niels Gillberg
som sedermera erhåll: interims afskied d: 19 Janu: 1723. I stället samma dag ifrån N:o 87 den 1713 i landet qwarblefne
Johan Gilling
som d: 26 Octob: 1727 blef projecterat till afskied, I hwars ställe nu Rusthållaren d: 13 Aprill näst afwekne Anskaffat
Jonas Fogell Skåne, Äfwerlä Sochn 36 18 -
(Everlövs socken, Torna härad, Skåne)

104. Långstrand GMR 1735
Zacharias Fernberg Schleßing (Schlesien) 48 24 gift
Ifrån N:o 101 hijt flyttadt d: 27 aug: 1729

104. MR 1743
Eric Strandberg 25 4

104. BCMR 1739?
gamla Karlen Zachris Fernberg får afskied med underhåll eftersom han tient 47 år, är 68 år gammal, blefven bleserad, samt fången vid Dnieper strömmen, har först tient vid Meijerfeltska och Benetska och sidst vid Nylands Regemente, är född i Schlesien.
(Enligt tidigare GMR skulle Fernberg antagits 1711 och om han vid avskedet hade tjänstgjort 47 år, skedde detta 1758. Då hade Eric Strandberg redan tjänstgjort 19 år vilket måste ha skett på annat rusthåll.)

104. Långstrand BMR 1749 & 1750
Eric Strandberg Wichtis Sochn 31 10 ogift skomakare

104. Långstrand GMR 1767
Eric Strandberg Nyland 49 28 gift

104. Långstrand GMR 1775
Eric Strandberg
wid Besigtnings och Cassations Munstringen d: 8 Martii 1773 Casserad. I stället d: 24 Maij 1773 wid Recruteringen Interims Antagna Karlen
Hinric Strandman Nyland 31 2½ 5 8½ gift

104. Långstrand GMR 1779
Hinric Strandman Nylänninge 35 6 5 8 gift
1773 d: 24 Maij vid Recreuteringen antagen och approberad

104. Långstrand GMR 1783
Henric Strandman Nyl: 39 10 5 8 gift

104. Långstrand GMR 1787
Henrich Strandman Nyl: 43 14 5 8 gift

104. Långstrand GMR 1789
Hindrick Strandman Nyl: 45 16 5 8 gift
Karlen Vanfrögdad, Casseres

104. Långstrand GMR 1790
Hind: Strandman Nyl: 46 17 5 8 gift
(samma karl kvar trots att han kasserades 1789)

104. Långstrand GMR 1800
Henr: Strandman
fådt afskied den 27 Junii 1795 och i stället hit införd approberade Reserven
Eric Lång Nyl: 26 4 5 7 ogift
Står qvar till nästa Munstring på förbättring för dess svaghet.

104. Långstrand BCMR 1805
Eric Lång Nyl: 31 9 5 7 gift

53. Långstrand GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Eric Lång Nylänning 32 10 5 7 gift

53. Långstrand AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Eric Lång
efterblefven sjuk i Björneborg d: 16 Martij 1808

Sammanfattning
104. Långstrand (N:o 53. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Niels Gillberg 18.10.1721-19.1.1723
Johan Gilling 19.1.1723-26.10.1727
Jonas Fogell 13.4.1728-1729
Zacharias Fernberg 27.8.1729-1739 Från N:o 101
Eric Strandberg 1740-8.3.1773
Hinric Strandman 24.5.1773-27.6.1795
Eric Lång 27.6.1795-16.3.1808 Sjuk i Björneborg, död strax efter freden 12.11.1809. Han lyckades ta sig hem till torpet senast på våren 1809.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet på Långstrand i Kyrkslätt Nyland. Historisk karta med dragontorpet: Läs mera...