DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC081 Störsby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

81. Störsby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Jonas Fogell
som sedermera d: 29 Maij 1722 Transport: till N:o 125: I stället d: 19 Januari 1723 then utur fångenskapet hemkomne
Anders Fors Nyland, Pojo Sn: 44 25 -
Karlen gammal och Blesserad i Hufwudet, bewijstadt åtskillige actioner, och warit 12 år fången, får afsked

81. Störsby GMR 1735
Anders Fors
ärhållit afsked wed Besichtningz Mönstringen; I stället anskaffat d: 25 Febr: 1735
Erich Forström Nyland, Siundo Sn: 22 - ogift

81. MR 1743
Eric Forström 30 8¾
Absens siuk wid Rusthållet

81. Störsby BMR 1749 & 1750
Erich Forsström Sjundo Sochn 36 14 gift
Sjuk hemma

81. Störsby GMR 1767
Eric Forsström
fådt afskied den 17 Januarii 1763, i stället antagen den 4 Maji 1767
Claes Störbom Nyland 23 ½ gift

81. Störsby GMR 1775
Claes Störbom Nyland 31 8½ 5 7½ gift

81. Storby GMR 1779
Clas Storbom Nylänninge 35 12 5 7½ gift
(skrivaren har missat bokstaven ö)

81. Störsby GMR 1783
Claes Störbom Nyl: 39 16 5 7½ gift

81. Störsby GMR 1787
Claes Störbom Nyl: 43 20 5 7 gift

81. Störsby GMR 1789
Clas Störbom Nyl: 45 22 5 7 gift

81. Störsby GMR 1790
Clas Störbom Nyl: 46 23 5 7 gift

81. Störsby GMR 1800
Johan Stör
afskedad vid sidsta Gen: Munst:, Nummern ersatt den 12 febr: 1796 med drengen
Hinric Stör Nyl: 31 4 5 10 gift

81. Störsby BCMR 1805
Henric Stör Nyl: 36 9 5 10 gift

44. Störsby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Stör Nyland 37 10 5 10 gift

44. Störsby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Stör
Rymd den 16 Nov: 1808

Sammanfattning
81. Störsby (N:o 44. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Jonas Fogell 18.10.1721-29.5.1722 Till N:o 125
Anders Fors 19.1.1723-26.8.1728
Erich Forsström 25.2.1735-17.1.1763
Claes Störbom 4.5.1767-3.7.1790 Fången
Johan Stör ca. 1790-27.6.1795
Henric Stör 12.2.1796-16.11.1808 Rymd. Återkom till torpet 1809 men dog redan 25.1.1812.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Störsby Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...