DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC073 Kockis

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

73. Kåckis GMR 1728
Hindrich Stråhlman Nyland, Siundo Sochn 50 28 -
Lam i wänsta Armen af blessering, de...hoos dööf, får afskied och Recommenderas till underhåld. Rusthållaren präsenterar legokarl
Erich Nielßon Loijo 19 - -

73. Kåckis GMR 1735
Erich Stråhlman Nyland, Siundo Sn: 26 7 gift

73. MR 1743
Eric Strålman 34 15

73. Kåckis BMR 1749 & 1750
Erich Strålman Sjundo Sn: 40 21 gift

73. Kåckis GMR 1767
Eric Strålman
fådt afskied d: 16 Martii 1762, i stället samma dag antagen
Gabriel Strålman Nyland 26 5 gift
kallas nu Stålman

73. Kockis GMR 1775
Gabriel Ståhlman Nyland 34 13 5 8 gift

73. Kockis GMR 1779
Gabriel Stålman Nylänninge 38 17 5 8 gift

73. Kockis GMR 1783
Gabriell Stålman Nyl: 42 21 5 8 gift

73. Kåckis GMR 1787
Gabriel Stålman Nyl: 46 25 5 8 gift

73. Kockis GMR 1789
Gabriel Stålman Nyl: 48 27 5 8 gift

73. Kockis GMR 1790
Gabriel Strålman Nyl: 49 28 5 8 gift
(Obs. Namnet här felaktigt skrivet i den gamla formen)

73. Kåckis GMR 1800
Gabr: Ståhlman
erhållit afskied vid sidsta Gen: Munstringen 1795och i stället den12 febr: 1796 ant: drengen
Jöran Kåck Nyl: 26 4 5 8 gift

73. Kåckis BCMR 1805
Jöran Kock Nyl: 31 9 5 8 gift

49. Kåckis GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Jöran Kåck Nyland 32 10 5 7 gift

49. Kåckis AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Jöran Kåck
Fången i Kalajåcki den 9 Nov: 1808

Sammanfattning
73. Kockis (N:o 49. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Hindrich Stråhlman 17??-26.8.1728
Erich Nilsson Stråhlman 26.8.1728-16.3.1762
Gabriel Strålman / Stålman 16.3.1762-27.6.1795
Jöran Kåck 12.2.1796-9.11.1808 Fången i Kalajoki, överlevde kriget och var åter på torpet 1809 där han med familj ännu bodde 1812.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet på Kockis i Sjundeå Nyland. Historisk karta: Läs mera...