DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC002 Danskog

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo (Ekenäs landsförsamling), Nyland

2. Danskog GMR 1728
Hindrich Kurlender Tafwastland, Syßmä Soch: 33 14 -

2. Danskog GMR 1735
Hindrich Kurländer Tafwastland, Syßmä Sn: 36 21 gift

2. MR 1743
Hinric Kurländer 44 29

2. Danskog BMR 1749 & 1750
Erich Dannström Swerige 29 2 ogift

2. Danskog GMR 1767
Hindric Kurländer
fådt afskied den 18 februarii 1748, samma dag antagen
Eric Dannström
som dödt den 13 octobr. 1756, i stället antagen den 13 februarii 1758
Hindric Dannberg
afskiedad d: 13 martii 1762 och samma dag i stället antagen
Hindric Dannberg Nyland 29 5 gift

2. Danskog GMR 1775
Hinric Danberg
fåt afskied d: 8 Martii 1773. Wid General Besigtnings och Cassations Munstringen i stället samma dag wid Munstringen Aproberat
Jonas Dann Nyland 22 2½ 5 7 ogift

2. Danskog GMR 1779
Jonas Dann Nylänninge 26 6 5 7 gift

2. Danskog GMR 1783
Jonas Dann Nyl: 30 10 5 7 gift

2. Danskog GMR 1787
Jonas Dann Nyl: 34 14 5 7 gift

2. Danskog GMR 1789
Jonas Dann Nyl: 36 16 5 7 gift

2. Danskog GMR 1790
Jonas Dahn Nyl: 37 17 5 7 gift

2. Danskog GMR 1800
Gust: Dansk Nyl: 29 9 5 8 gift

2. Danskog BCMR 1805
Gustaf Dansk
död den 8 Nov: 1802 och från Wargeringen i stället transporterad den 24 Decemb: samma år aproberad reserf
Magnus Norberg Nylänninge 37 16 5 10 gift
Norberg ej tilstädes, men enligt vederbörandes intygan, sjuklig och oduglig til Kronans tjenst, afskedas

2. Danskog GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Magnus Norberg
afskedad vid Besigtn: och Cassations Munstringen den 6 Julii 1805, i dess ställe Transporterad från Vargeringen den 6 October 1805 approberade Reserven
Carl Dansk Nylänninge 24 2 5 7½ gift

2. Danskog AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Carl Dansk Nylän: 28 7 5 7 gift
begär afsked

Ekenäs landsförsamlings KB 1807-1812, pag.292
Dragon Immanuel Dansk 16/12 1783
ho. Stina Eliædotter 16/5 1771
son Hinric Johan 1812
(oklart om dragonen hette Carl eller Immanuel)

Sammanfattning
2. Danskog (N:o 2. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Hindrich Kurlender 1714-18.2.1748
Eric Eriksson Dannström 18.2.1748-13.10.1756 Död
Hindric Dannberg 13.2.1758-13.3.1762
Hindric Dannberg 13.3.1762-8.3.1773
Jonas Dann 8.3.1773-0.12.1790 Död
Gustaf Johansson Dansk 22.3.1791-8.11.1802 Död
Magnus Norberg 24.12.1802-6.7.1805
Carl Dansk 6.10.1805-24.10.1809 Överlevde kriget