DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC084 Mörsbacka

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

84. Mörßbacka GMR 1728
Hindrich Gåpå Nyland, Siundo Sochn 48 25 -

84. Mörsbacka GMR 1735
Hindrich Gåpå
död d: 20 Octob: 1731: I stället d: 13 Junii 1732 tillsat
Simon Långqwist Nyland, Lojo Sn: 30 3 gift

84. MR 1743
Simon Långquist 38 11

84. Mörsbacka BMR 1749 & 1750
Simon Långquist Lojo Sn: 44 17 gift

84. Mörsbacka GMR 1767
Simon Långqvist
förafskiedad den 13 februarii 1758, i stället antagen samma dag
Isac Långqvist Nyland 30 9 gift

84. Mörsbacka GMR 1775
Isac Långquist Nyland 38 17 5 10 gift

84. Mörsbacka GMR 1779
Isac Långqvist Nylänninge 42 21 5 10 gift

84. Mörsbacka GMR 1783
Isaac Långquist Nyl: 46 25 5 10 gift

84. Mörsbacka GMR 1787
Isaac Långqvist Nyl: 50 29 5 10 gift

84. Mörsbacka GMR 1789
Isac Långqvist Nyl: 52 31 5 10 gift

84. Mörsbacka GMR 1790
Isac Långqvist Nyl: 53 32 5 10 gift

84. Mörsbacka GMR 1800
Johan Mörsare Nyl: 30 9 5 11 gift

84. Mörsbacka BCMR 1805
Johan Mörsare Nyl: 35 14 5 11 gift

40. Mörsbacka GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Mörsare Nyland 36 15 5 11 gift
Karlen klagar deröfver at Rusthållaren Hagert icke med honom vill upprätta contract; härom tillsades Chefen at låta arrangera.

40. Mörsbacka AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Mörsare
Efterblifven Sjuk i Umeå den 20 Martij sistl:

Sammanfattning
84. Mörsbacka (N:o 40. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Hindrich Gåpå 1703-20.10.1731 Död
Simon Långqwist 13.6.1732-13.2.1758
Isac Långqvist 13.2.1758-3.7.1790 Fången, död
Johan Carlsson? Mörsare 22.3.1791-20.3.1809 Sjuk i Umeå, överlevde kriget men dog kort därpå 3.5.1811 på torpet.