DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC102 Korkkulla

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

102. Kårckulla GMR 1728
Johan Wendermarck
erhållit interims afskied d: 23 Aug: 1726. I hwars ställe Rusthållaren do. Dato Anskaffat
Matts Högberg Nyland, Eßpå Sochn 27 2 -

102. Kårkulla GMR 1735
Matts Högberg Nyland, Eßpå Sn: 34 9 gift

102. MR 1743
Mats Högberg 42 17

102. Kårkulla BMR 1749 & 1750
Mats Högberg Esbo Sn: 48 23 gift

102. Kårkulla GMR 1767
Matts Högberg
fådt afskied d: 13 februarii 1758, i stället samma dag antagen
Jacob Korck Nyland 34 9 gift

102. Korkulla GMR 1775
Jacob Korck Nyland 42 17 5 7 gift

102. Korckulla GMR 1779
Jacob Kårck Nylänninge 46 21 5 7 gift

102. Korkulla GMR 1783
Jacob Korck Nyl: 50 25 5 7 gift
Karlen gam: och ofömögen at Längre tjena, får afskied

102. Kårkulla GMR 1787
Anders Kårksten Nyl: 34 4 5 8 gift
1783 d: 2 Julii insatt af Reserve Bataillon

102. Korckulla GMR 1789
Anders Korcksten Nyl: 36 6 5 8 gift

102. Korckulla GMR 1790
And: Korcksten Nyl: 37 7 5 8 gift

102. Korckulla RR 1792
Den 29 Febr: 1792 är förra Karlen enligt Herr Öfverste Lieut:n Bergenstråles Resolution af den 8 dito utbytt emot interims Antagne Karlen
Hinric Korck
21 år gl:, 11 qvarter 1 tum, Nyl:

102. Kårckulla GMR 1800
Hinric Kårck Nyl: 31 8½ 5 7 gift

102. Korckulla BCMR 1805
Henric Korck Nylänning 36 13 5 7 gift

51. Korckulla GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Hindric Korck Nylänninge 37 14 5 7 gift

51. Korckulla AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Henric Kårk
fången d:25 sistledne Martij

Sammanfattning
102. Korkkulla (N:o 51. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
Johan Wendermarck 17??-23.8.1726
Matts Högberg 23.8.1726-13.2.1758
Jacob Korck 13.2.1758-4.6.1783
Anders Kårksten 2.7.1783-29.2.1792
Henric Korck 29.2.1792-25.3.1809 Fången, överlevde kriget och återkom till torpet senast januari 1810. Bodde kvar med familj ännu 1812.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Korkkulla Kyrkslätt Nyland. Torpets stockar återanvändes år 1911 till ett nytt hus 40 m mot sydost. Historisk karta med dragontorpet (Nr.5: Torp kyorne med torpet.) : Läs mera...