DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC016 Bollstad

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

16. Båhlstad GMR 1728
Carl Wäderström
fått afskied wed sidsta General Munstringen på Rådmans öön. I stället den ur fångenskapet hemkomne som hijt sattes den 7 Maij 1722
Eric På(fågel)?
som sedermehra ehrhållit interims afskied den 19 Junii 1723, I hwars ställe Rusthållaren samma dag inskaffat
Isac Tallroth Nyland, Pojo Sochn 29 5 -

16. Bålstad GMR 1735
Isac Tallroht Nyland, Pojo Sn: 36 12 gift

16. MR 1743
vacant
sedan d: 21 Aprill 1742, Rusthållaren har upwist lånte Reserve Karlen ifrån N:o 30, Erich Bållberg, född i Nylands lähn och Karis Sochn, 27 åhr gamb: gift

16. Bållstad BMR 1749 & 1750
Erich Bollberg Karis Sochn 33 6 gift

16. Bållstad GMR 1767
Eric Bollberg
afgådt med döden d: 10 Maji 1755, i stället antagen den 18 februarii 1758
Petter Bollman Pojo Sochn 30 9 gift

16. Bolstad GMR 1775
Petter Bollman Pojo sokn 38 17 5 7 gift

16. Bollstad GMR 1779
Petter Bollman Nylänninge 42 21 5 7 gift

16. Bollstad GMR 1783
Karlen död, död d: 28 Maij 1782, I stället antagen Reserven
Gabriel Träbom
den 2 Aug: 1782, utbytt emot
Anders Bollman Nyl: 22 ⁸⁄₁₂ 5 8 ogift
den 5 October 1782 som vid Recruteringen d: 19 Martii 1783 Approberades

16. Bollstad GMR 1787
Anders Bollman Nyl: 26 5 5 8 gift

16. Bollstad GMR 1789
Anders Bollman Nyl: 28 7 5 8 gift

16. Bollstad GMR 1790
Anders Bollman Nyl: 29 8 5 8 gift

16. Bollstad RR 1792
Karlen fången den 3 Julii 1790

16. Bållstad GMR 1800
Willhelm Båll Nyl: 31 12 5 7 gift

16. Bollstad BCMR 1805
Vilhelm Boll Nylänning 36 17 5 7 gift

16. Bollstad GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Vilhelm Boll Nylänninge 37 18 5 7 gift

16. Bollstad AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Wilhelm Boll
Död den 14 sistl: Januarij

Sammanfattning
16. Bollstad (N:o 16. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Carl Wäderström 17??-18.10.1721
Eric På(fågel)? 7.5.1722-19.6.1723
Isac Tallroth 19.6.1723-21.4.1742 Död?
vakant 21.4.1742-3.10.1743
Eric Bollberg 3.10.1743-10.5.1755 Död
Petter Bollman 18.2.1758-28.5.1782 Död
Gabriel Träbom 2.8.1782-5.10.1782
Anders Bollman 5.10.1782-3.7.1790 Fången
Wilhelm Boll 1791?-14.1.1809 Död i fält