DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC014 Persböle

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

14. Pärsböhle GMR 1728
Matts Söderman
fått afskied wed sidsta Gen: Munstringen på Rådmansöö, I stället den 18 Octob:r 1721 från Uplands 5 Men: Regem: hijt gif:n
Daniel Bäck Arboga 43 25 -
(Arboga stad, Västmanland)

14. Pärsböle GMR 1735
Daniel Böck
Död d: 13 Junii 1730: I stället d: 3 Septbr: påföljande anskaffat
Jöran Pihlström Nyland, Pojo Sn: 24 5 gift
Karlen god.

14. MR 1743
Jöran Pilström 32 13

14. Pärsböle BMR 1749 & 1750
Jöran Pihlström Nyland , Pojo Sn: 38 19 gift

14. Pärsböhle GMR 1767
Jöran Pilström
undfåt afskied d: 15 Martii 1762, i stället samma dag antagen
Isac Pärman
dödt d: 13 septembr: 1766, i stället antagen d: 30 Januarii 1767
Isac Pilström Poijo Sochn, Nyland 28 ½ gift

14. Pärsböle GMR 1775
Isac Pihlström Pojo 36 8 5 7 gift

14. Pehrsböle GMR 1779
Eric Friberg Nylänninge 29 3 5 8 gift
1776 d: 18 Martij antagen i stället för Isac Pehrström som afgik med döden 1775 d: 6 September
(borde vara Pihlström)

14. Pärsböle GMR 1783
Eric Friberg Nyl: 33 7 5 8 gift

14. Pärsböle GMR 1787
Eric Friberg
afförd den 9 Febr: 1785. I stället samma dag Transporterad ifrån Reserve Bataillon, Reserven
Jacob Pährman Nyl: 21 2 5 7 gift

14. Pärsböhle GMR 1789
Karlen död d. 29 Dec: 1788. D.20 Januarij 1789 från Vargiärnings Bataljon Transporterad
Eric Is Nyl: 21 3 5 9 ogift

14. Pehrsböle GMR 1790
Eric Is Nyl: 22 4 5 9 ogift

14. Persböle GMR 1800
Eric Is Nyl: 33 14 5 9 gift

14. Pärsböle BCMR 1805
Eric Is Nyl: 38 19 5 9 gift

14. Pärsböle GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Eric Is Nylänninge 39 20 5 9 gift

14. Persböle AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Eric Is Nylänn: - - 5 8 gift
begär Afskied

Sammanfattning
14. Persböle (N:o 14. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Matts Söderman 17??-18.10.1721
Daniel Bäck / Böck 18.10.1721-13.6.1730 Död
Jöran Pihlström 3.9.1730-15.3.1762
Isac Pärman 15.3.1762-13.9.1766 Död
Isac Pihlström 30.1.1767-6.9.1775 Död
Eric Friberg 18.3.1776-9.2.1785
Jacob Pährman 9.2.1785-29.12.1788 Död
Eric Is 20.1.1789-24.10.1809 Överlevde kriget, död 26.2.1812


Platsbeskrivning
Platsen för torpet i Persböle Pojo Nyland. Historisk karta med torpet: Läs mera...