DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC028 Norrby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Snappertuna, Nyland

28. Norby GMR 1728
Jacob Malmberg Österbotn, Stor Kyro Sochn 39 12 -
Karlen har tårr wärck i fötterna och så siuk af Colica, at han altijd måste gå bunden, får afsked.

28. Nårrby GMR 1735
Erich Norman
antagen d: 3 Septemb: 1730 men sedermera Transpt: till N:o 1 d: 10 Septemb: 1731: I stället ifrån dito Num:o samma dag hijt igen
Christer Norström Tafwastland, Lampis S:n 32 11 gift

28. MR 1743
vacant
sedan d: 8 Julii 1742.
Taas drängen wid 6. Tältlaget Johan Rut: skall wähl wara presenterat, men nu intet infunnit sig.

28. Norrby BMR 1749 & 1750
Johan Norrbeck Karis Sn: 27 3 gift

28. Norrby GMR 1767
Johan Norrbeck
genom döden afleden d: 16 Januarii 1762, d: 15 Martii samma år antagen
Hindric Norrström Nyland 32 5 gift
Karlen begiär afskied, hvartil Rusthållaren honom anmält, beviljas

28. Norrby GMR 1775
Vacant
d: 16 Martii 1771 antagen och vid Recruterings Mötet d: 25 påföljande Junii aprobert
Johan Norrbeck Karis sokn 27 4½ 6 - gift

28. Norrby GMR 1779
Vacant
1775 d: 22 Octobr: samma år d: 18 November Transporterad Gabriel Ingvall ifrån N:o 40 som blifvit död d: 6 September 1776. 1777 d: 21 October antagen Reserven
Johan Fagerström Nylänninge 31 2 5 8 gift

28. Norrby GMR 1783
Johan Fagerström Nyl: 35 6 5 10 gift

28. Norrby GMR 1787
Karlen död den 19 Junii 1783. Den 2dra derpå följande Junii insatt Reserven
Jacob Norrbeck Nyl: 28 4 5 7 gift

28. Norrby GMR 1789
Jacob Norrbeck Nyl: 30 6 5 7 gift

28. Norrby GMR 1790
Jacob Norrbeck Nyl: 31 7 5 7 gift

28. Norrby GMR 1800
Isac Nord Nyl: 27 19 5 9 gift

28. Norrby BCMR 1805
Isac Nord Nylänning 32 24 5 9 gift

4. Nårrby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Isac Nord Nyland 33 17 5 9 gift

4. Norrby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Isac Nord Nylän: 37 20 5 9 gift
begär afsked

Sammanfattning
28. Norrby (N:o 4. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Jacob Malmberg 1716-26.8.1728
Erich Norman 3.9.1730-10.9.1731 Till N:o 1
Christer Norström 10.9.1731-8.7.1742 Död?
vakant 8.7.1742-1746??
Johan Norrbeck 1746-16.1.1762 Död
Hindric Norrström 15.3.1762-28.9.1767
vakant 28.9.1767-16.3.1771
Johan Norrbeck 16.3.1771-22.10.1775
vakant 22.10.1775-18.11.1775
Gabriel Ingvall 18.11.1775-6.9.1776 Död
Johan Fagerström 21.10.1777-19.6.1783 Död
Jacob Norrbeck 2.6.1784-3.7.1790 Fången, död
Isac Nord 1790-24.10.1809 Överlevde kriget