DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC044 Yttertötar

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland

44. Yttertötar GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Jöns Hernberg (Östergötland, Åby socken)
som sedermehra ehrhållit interims afskied den 18 Junii 1722, I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Eric Trethenberg Nyland, Siundo Sochn 30 6 -

44. Yttertötar GMR 1735
Erich Träthenberg Nyland, Siundo Sn: 39 13 gift

44. MR 1743
Eric Tressenberg 47 21
Ga: Karlen Casserad och nu antagen vargärnings Karlen Samuel Johansson som approberes.

44. Yttertötar BMR 1749 & 1750
Samuel Wellin Lojo Sochn 28 6 gift

44. Yttertötar GMR 1767
Samuel Wellin Nyland 46 24 gift

44. Ytter Tötar GMR 1775
Samuel Welin
d: 8 Martii 1773 wid Besigtnings och Cassations Munstringen fåt afskied. I stället samma dag Aproberadt
Friedric Welin Karis sokn 26 2½ 5 8 gift

44. Ytter Tötar GMR 1779
Friedric Wellin Nylänninge 30 6½ 5 8 gift

44. Ytter Tötar GMR 1783
Fredric Welin Nyl: 34 10 5 8 gift

44. Ytter Tötar GMR 1787
Fredrich Wellin Nyl: 38 14 5 8 gift

44. Ytter Tötar GMR 1789
Fredrick Velin Nyl: 40 16 5 8 gift

44. Ytter Thötar GMR 1790
Eric Velin Nyl: 41 17 5 8 gift
(fel förnamn)

44. Ytter Tötar GMR 1800
Fredric Welin Nyl: 55 36 5 8 gift
(oklarhet med åldern och tjänsteåren jämfört med tidigare)
har giordt kriget, men får dock på begiäran sosom ännu rask, stå qvar till nästa Munstring.

44. Ytter Tötar BCMR 1805
Fredric Welin Nyl: 60 41 5 8 gift
Wellin tjent berömligt, under Kriget wid Kanonslupare blifwit felaktig i ena armen, afskedas, anmäles til underhåll.

53. Ytter Tötar GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
i stället interims antagen den 12 October, och wid Recruteringen den 6 Februarii (1806) Approberad Drä(n)gen
Eric Welin Nyland 26 - 5 9 gift

53. Ytter Tötar AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Eric Welin
Efterblifven Sjuk i Torneå den 23 sistl: Januarij

Sammanfattning
44. Yttertötar (N:o 53. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Jöns Hernberg 18.10.1721-18.6.1722
Eric Trethenberg / Tressenberg?18.6.1722-3.10.1743
Samuel Johansson Wellin 3.10.1743-8.3.1773
Friedric Wellin 8.3.1773-6.7.1805
Eric Welin 12.10.1805-23.1.1809 Sjuk i Torneå, död i fält 3.3.1809. Familjen bodde kvar på torpet ännu 1811.