DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC049 Breds

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Ingå, Nyland

49. Breds GMR 1728
Jacob Landsfelt Nyland, Karis Sochn 36 18 -

49. Bredz GMR 1735
Jacob Landsfelt Nyland, Karis Sn: 43 24 gift

49. MR 1743
Mickel Österman 23 2¼

49. Breds BMR 1749 & 1750
Mickell Österman Ingo Sn: 29 8 gift

49. Breds GMR 1767
Michel Österman Nyland 47 26 gift

49. Breds GMR 1775
Michel Österman
wid Besigtnings och Cassations Munstringen d: 8 Mart 1773 fåt Afskied. I stället samma dag Aproberat
Michel Österman Nyland 25 2½ 6 - ogift

49. Breds GMR 1779
Mickael Österman Nylänninge 29 6½ 6 - gift

49. Breds GMR 1783
Michell Österman Nyl: 33 10 6 - gift

49. Breds GMR 1787
Michael Österman Nyl: 37 14 6 - gift

49. Breds GMR 1789
Mickel Österman Nyl: 39 16 6 - gift

49. Breds GMR 1790
Mickel Österman Nyl: 40 17 6 - gift

49. Breds GMR 1800
Michel Österman Nyl: 50 27 6 - gift

49. Breds BCMR 1805
Michael Österman Nyl: 55 32 6 - gift

22. Breds GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Michael Österman Nyland 56 33 6 - gift
Karlen gammal, har tjent under sidsta Kriget; får afsked med anmälan till underhåll

22. Breds AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Förra Karlen afskedad den 26 Junii 1806, vid Gen: Munstringen insatt samma år den 1 Oct: Approberade Reserven
Elias Bred
Efterlämnad Sjuk i Torneå den 23 sistl: Januarij

Sammanfattning
49. Breds (N:o 22. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Jacob Landsfelt 1710-ca.1742
Michel Österman 1743-8.3.1773
Michel Österman 8.3.1773-26.6.1806
Elias Bred 1.10.1806-23.1.1809 Sjuk i Torneå, överlevde kriget, bodde kvar på torpet ännu 1810.