DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC100 Gesterby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

100. Giesterby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifr: Uplands 5 Menningz Regemente hijtgifven
Lars Kiempe Nerke, Hellsberg Sochn 50 25 -
(Hallsbergs socken, Kumla härad, Närke)

100. 1734
Karlen gammal Blesserad i Hufwudet och armen, får afsked och skaffas en annan inom 3 månader.

100. Giesterby GMR 1735
Lars Kiempe
ärhållit afsked wid Besichtningz Munstringen. I stället d: 25 Februarii sidstlidne tillskaffat
Eric Kiempe Nyland, Siundo Sn: 29 ¾ gift

100. MR 1743
Eric Kiempe 37 8¾

100. Gjästerby BMR 1749 & 1750
Eric Kiempe Kyrckslätt Sochn 43 14 gift

100. Giästerby GMR 1767
Eric Kempe
dödt den 29 aprill 1756, i stället antagen d: 20 augustii samma År
Johan Giesterman Nyland 39 11 gift

100. Giesterby GMR 1775
Johan Giesterman
Afled d: 28 Decembr 1771. I stället d: 24 Maij 1773 wid Recruteringen Aproberat
Carl Giest Nyland 23 2⅓ 5 9 gift

100. Gesterby GMR 1779
Carl Giest Nylänninge 27 7 5 9 gift

100. Gesterby GMR 1783
Carl Giest Nyl: 31 11 5 9 gift

100. Gästerby GMR 1787
Carl Giest Nyl: 35 15 5 9 gift

100. Gästerby GMR 1789
Carl Gäst Nyl: 37 17 5 9 gift

100. Giesterby GMR 1790
Carl Giest Nyl: 38 18 5 9 gift

100. Gesterby GMR 1800
Corp(oral)
Carl Giest - 48 27 5 9 gift
befordrad til Corporal den 2 Maii 1792

100. Gjästerby BCMR 1805
Corporal
Carl Gjäst Nyl: 53 32 5 9 gift

41. Gästerby GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Corporalen
Carl Gäst Nylänninge 54 33 5 9 gift
bevistat sista Kriget och varit fången.

41. Gesterby AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Corp:
Gest Nylänning 67 36 5 9 gift
begär afsked med underhåll

Sammanfattning
100. Gesterby (N:o 41. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Lars Kiempe 18.10.1721-1734
Eric Kiempe 25.2.1735-29.4.1756 Död
Johan Giesterman 20.8.1756-28.12.1771 Död
Carl Giest 24.5.1773-24.10.1809 Överlevde kriget, flyttade med familj till Österby i Kyrkslätt.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Gesterby Kyrkslätt Nyland. Historisk karta: Läs mera...