DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC055 Ojamo

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland

55. Åjamå GMR 1728
Johan Spång
fått afskied wed sidsta Gen: Munstringen på Rådmansöö, men den 18 octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Turis Flinckenberg (Närke, Lerbäcks socken)
som sedermehra ehrhållit interims afskied d: 21 Septemb: 1724, I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Johan Spång Tafwastland, Tammela Sochn 28 4 -
(Inte samma person som ovan)

55. Åjamå GMR 1735
Johan Spång Tafwastland, Tammela Sn: 35 11 gift

55. MR 1743
Johan Spång 43 19

55. Åjamo BMR 1749 & 1750
Johan Spång Tafwastland, Tammela Sn: 49 25 gift

55. Ojamo GMR 1767
Johan Spång
kallad sedermera Ojman fådt afskied den 21 Julii 1756, i stället samma dag antagen
Matts Mobeck
som blifvit förafskiedad den 17 februarii 1763, nu
vacant

55. Ojamo GMR 1775
Vacant
1771 d: 25 Junii vid Recruterings Mötet antagen och Aproberad
Johan Ojman Nyland 24 4 5 8 gift

55. Ojamo GMR 1779
Johan Ojman Nylänninge 28 8 5 8 gift

55. Ojamo GMR 1783
Johan Ojaman Nyl: 32 12 5 8 gift
Karlen ofärdig i vänstra tummen, får afskied

55. Åjamo GMR 1787
1783 d: 2 Julii insatt för Nummer Volontairen
Berndt Hindrich Rotkirck 11 4 - - -
Mindre årig volontaire

55. Ojamo GMR 1789
Volenetairn är Enligit Regements Orderna af d.1 Junii 1788 afförd och istället Transporterad den på tilväxt varande Reserven
Fredric Svenberg Nyl: 17 ½ - - ogift

55. Ojamo GMR 1790
Fredrich Svenberg
som den 26 Martii vid Recrut: är utbyt emot
Carl Vetterberg Nyl: 19 1 - - -

55. Ojamo GMR 1800
Claes Westberg
afskedad den 27 Junii 1795 och i stället den 2 Jan: 1796 insatt approberade Reserven
Jacob Åman Nyl: 39 11 5 7 gift
(Claes Westberg troligen identisk med Carl Vetterberg. Vetterberg förekommer i Lojo KB medan Westberg inte finns där. I stället finns Åhman på samma sida. Felskrivning)

55. Ojamo BCMR 1805
Jacob Åhman
enligt Resolution af Herr Majoren och Riddaren Rotkirck d.10 Junii 1805 utbyt emot under samma dag Interims antagne Lego Drängen
Carl Gust: Klang Nyl: 17 - 5 7 ogift

58. Åjamo GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Carl Gustaf Klang Nyland 18 1 5 7 ogift

58. Åjamo AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Carl Klang
Fången i Kalajåcki den 9 November 1808

Sammanfattning
55. Ojamo (N:o 58. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Johan Spång 17??-18.10.1721
Turis Flinckenberg 18.10.1721-21.9.1724
Johan Spång / Ojman 21.9.1724-21.7.1756
Matts Mobeck 21.7.1756-17.2.1763
vakant 17.2.1763-25.6.1771
Johan Ojman 25.6.1771-4.6.1783
Berndt Hindrich Rotkirch 2.7.1783-1.6.1788
Fredric Svenberg 1.6.1788-26.3.1789
Carl Vetterberg 26.3.1789-??
Claes Westberg?? ???-27.6.1795 möjl. Samma som ovan
Jacob Åhman 2.1.1796-10.6.1805
Carl Gustaf Klang 10.6.1805-9.11.1808 Fången i Kalajoki, överlevde kriget, flyttade med hustrun till Helsinge 1810.