DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC065 Vejby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland

65. Wäijby GMR 1728
Eric Gilberg
fått afskied wed sidsta Gen: Munstring på Rådmansöön, men den 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijtsatt
Bengt Ekebom Wästergiötland, Eggelby Sn: 53 24 -
(Eggby socken, Valle härad, Västergötland)

65. Wäiby GMR 1735
Bengt Ekebom
ärhållit afsked wid Besichtningz Mönstringen: I stället d: 11 Novembr: 1734 tillskaffat
Jöran Willman Tafwastland, Lampis Sn: 20 1 gift

65. MR 1743
Jöran Willman 28 9

65. Weiby BMR 1749 & 1750
Jöran Willman Tafwastland, Lampis Sn: 34 15 gift

65. Weijby GMR 1767
Jöran Willman
fådt afskied d: 17 Januarii 1763, i stället antagen den 22 Decembr: samma år
Eric Weibom Nyland 29 4 gift

65. Veijby GMR 1775
Eric Weijbom Nyland 37 12 5 11 gift

65. Weiby GMR 1779
Eric Weibom Nylänninge 41 16 5 11 gift

65. Weiby GMR 1783
Eric Weibom Nyl: 45 20 5 11 gift

65. Weiby GMR 1787
Erich Weibom Nyl: 49 24 5 11 gift

65. Väiby GMR 1789
Eric Veibom Nyl: 51 26 5 11 gift

65. Weiby GMR 1790
Eric Veibom Nyl: 52 27 5 11 gift

65. Weijby GMR 1800
Eric Weijbom - 62 36½ 5 10 gift
utnämd til Corporal den 22 Maii 1792.
gammal, dock rask, står qvar till nästa Munstring på Chefens begäran

65. Vejby BCMR 1805
Corporal
Eric Vejbom Nyl: 67 41 5 10 gift
Weijbom gammal, tjent väl, giort Kriget, afskedas, anmäles til underhåll

66. Weijby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Interims antagen den 12 Oct: 1805 och vid Recruteringen d: 6 Februarij Approberad Drängen
Jacob Glad Nyland 21 - 5 7½ ogift

66. Weijby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Jacob Glad
Efterblifven Sjuk i Torneå den 23 sistl: Januarij

Sammanfattning
65. Vejby (N:o 66. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Eric Gilberg 17??-18.10.1721
Bengt Ekebom 18.10.1721-1734?
Jöran Willman 11.11.1734-17.1.1763
Eric Weibom 22.12.1763-6.7.1805
Jacob Glad 12.10.1805-23.1.1809 Sjuk i Torneå, överlevde kriget, bodde kvar på torpet som torpare ännu 1811.