DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC043 Stortötar

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland

43. Stortötar GMR 1728
Abraham Fröijdendahl Nyland, Siundo Sochn 42 15 -

43. Stor Tötar GMR 1735
Abram Fröijdendahl
Transporterad till N:o 52 d: 27 Aug: 1729: I stället samma dag tillskaffat
Matts Töterman Nyland, Lojo Sn: 26 6 gift

43. MR 1743
Mats Töterman 34 14

43. Stortötar BMR 1749 & 1750
Mats Töterman Lojo Sochn 40 20 gift

43. Stortötar GMR 1767
Matts Töterman Nyland 58 38 gift
Karlen gl:, bivistat finska Campagnen, får afskied och dubbelt underhåll

43. Stor Tötar GMR 1775
Vacant
1768 d: 10 Martii wid Recruterings Mötet Aproberat Interims antagne Karlen
Tomas Töterman Nyland 36 8 5 8 gift

43. Stor Tötar GMR 1779
Thomas Töterman Nylänninge 40 12 5 8 gift

43. Stor Tötar GMR 1783
Thomas Tollerman Nyl: 44 16 5 8 gift
(namnet fel)

43. Stor Tötar GMR 1787
Thomas Töterman Nyl: 48 20 5 8 gift

43. Stor Töthar GMR 1789
Tomas Töterman Nyl: 50 22 5 8 gift

43. Stor Tötar GMR 1790
Tomas Töterman Nyl: 51 23 5 8 gift

43. Stor Tötar GMR 1800
Thomas Tötterman Nyl: 61 32½ 5 8 gift
Gammal siuk och orcklös, giordt kriget, får Afskied med anmälan till Underhåll

43. Stor Tötar BCMR 1805
Henric Tötterman Nylänning 28 4 5 8 gift

52. Stor Tötar GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Tötterman Nyland 29 5 5 8 gift

52. Stor Tötar AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Sec: Corp: (vice korpral)
Hindric Tötterman Nylän: 32 8 5 8 gift
begär afsked

Sammanfattning
43. Stortötar (N:o 52. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Abraham Fröijdendahl 1713-27.8.1729 Till N:o 52
Matts Hindersson Töterman 27.8.1729-28.9.1767
vakant 28.9.1767-10.3.1768
Tomas Töterman 10.3.1768-2.6.1800 Underhåll
Henric Tötterman ca.1801-24.10.1809 Överlevde kriget, bodde kvar på torpet till 1812