DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC018 Torby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

18. Torby GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, Den 18 Octob: 1721 från Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Anders Åkerfelt Westmanland, Felsbros Sochn 41 23 -
(Fellingsbro socken, Fellingsbro härad, Västmanland)

18. Torby GMR 1735
Anders Åkerfelt Wässmanland, Fälssbro Sn: 48 30 gift

18. MR 1743
Eric Åkerfält 25 2

18. Torby GMR 1749 & 1750
Johan Fyrquist Pojo Sn: 38 15 gift

18. Torby GMR 1767
Johan Fyrqvist
fåt afskied den 13 februarii 1758, den 21 Martii samma år antagen
Elias Torgren
som 1767 d: 5 Martii blifvit utbytt mot drängen
Hindric Törngren Nyland 25 ½ gift

18. Torby GMR 1775
Hinric Torgren Nyland 33 8 5 10 gift

18. Torby GMR 1779
Henric Torgren Nylänninge 37 12 5 10 gift

18. Torsby GMR 1783
Henric Törngren Nyl: 41 16 5 10 gift

18. Torby GMR 1787
Henric Torgren Nyl: 45 20 5 10 gift

18. Tohrby GMR 1789
Hindric Tohrgren Nyl: 47 22 5 10 gift

18. Thorby GMR 1790
Hindric Thorgren Nyl: 48 23 5 10 gift

18. Thorby GMR 1800
Hinric Thor Nyl: 29 9 5 7 gift
På Rusthållarens begiäran Casseras sosom liderlig

18. Thorby BCMR 1805
Henric Thor på Rusthållarens begäran för liderlighet Casserad vid General Munst: d.2 Junii 1800 och i stället samma år d.23 Julii Interims antagen, samt vid Recruteringen d.9 Februari 1801 aproberad Lego Drängen
Eric Fält Nyl: 25 4 5 8 gift

18. Thorby GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Eric Fält Nylänninge 26 5 5 8 gift

18. Torby AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Eric Fält
Efterblifven Sjuk i Torneå

Pojo KB 1809-1816, Pag.374
Dr. Torpare Eric Fält 1779
Ho Maja Abrahamsdr. 1773
dr. Anna Maja 1801
s. Eric 1802
s. Hinric 1806
s. Gustaf 20.1.1810
dr. Eva 24.6.1813
(familjen bodde kvar på torpet ännu 1816)

Sammanfattning
18. Torby (N:o 18. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Anders Åkerfelt 18.10.1721-1741?
Eric Åkerfält 1741-????
Johan Fyrqvist efter 1743?-13.2.1758 Från N:o 22
Elias Torgren 21.3.1758-5.3.1767
Hindric Törngren / Torgren? 5.3.1767-3.7.1790 Fången
Hinric Thor 1791??-2.6.1800
Eric Fält 23.7.1800-0.1.1809 Sjuk i Torneå, överlevde kriget