DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC093 Störsvik

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

93. Störswik GMR 1728
Hans Wassilius
erhållit interims afskied d: 23 Aug: 1726, I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Abraham Stöör Nyland, Kyrkslätt Sochn 24 2 -

93. Störswjk GMR 1735
Abram Stöör Nyland, Kyrckslet Sn: 31 9 ogift

93. MR 1743
vacant
sedan Maji 1742. Rusthållaren har upwist ...? Michel Störström född i Tafwastehus lähn och Janackala Sochn, 18 år gl: ogift.
Wargiärnings Karl approberat.

93. Störswik BMR 1749 & 1750
Michel Störström Tafwastland, Janackala Sochn 24 6 gift

93. Störswik GMR 1767
Michel Störström Tafvastland 42 24 gift

93. Störsvik GMR 1775
Anders Störström (sic!)
utbyt emot Drengen
Johan Störström Nyland 24 5 6 1 gift
som d: 11 Septembr: 1770 wid Recruterings Mötet Aproberades

93. Störsvik GMR 1779
Johan Siöström Nylänninge 28 9 6 1 gift
(skrivaren misstagit sig även här angående namnet)

93. Störswik GMR 1783
Johan Störström Nyl: 32 13 6 1 gift

93. Störswik GMR 1787
Johan Störström Nyl: 36 17 6 1 ogift

93. Störsvik GMR 1789
Johan Störström Nyl: 38 19 6 1 gift

93. Störsvik GMR 1790
Joh: Störström Nyl: 39 20 6 1 gift

93. Störsvijk GMR 1800
Johan Störström Nyl: 48 29½ 6 - gift

93. Störsvik BCMR 1805
Johan Störström Nyl: 53 35 6 - gift
Störström gammal och siuklig, tjent under Kriget väl, anmäles på begäran til underhåll – och får afsked.

27. Störsvik GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Transporterad från Vargeringen den 25 November 1805 Approberade Reserven
Carl Glans Nyland 28 3 5 7½ gift

27. Störsvik AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Carl Glans
Fången i Kalajåcki den 7 Novemb: 1808

Sammanfattning
93. Störsvik (N:o 27. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Hans Wassilius 17??-23.8.1726
Abraham Stöör 23.8.1726-0.5.1742
Michel Störström 3.10.1743-11.9.1770
Johan Störström 11.9.1770-6.7.1805 Underhåll
Carl Glans 25.11.1805-7.11.1808 Fången i Kalajoki, Återkom till torpet senast i mars 1809. Bodde kvar med familj ännu 1812.