DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC017 Bollstad

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Pojo, Nyland

17. Båhlstad GMR 1728
Matts Willberg
ehrhållit interims afskied d: 30 Aug: 1727, I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Jacob Borgman Nyland, Pojo Sochn 26 1 -

17. Bålstad GMR 1735
Jacob Borgman Nyland, Pojo Sn: 33 8 gift

17. MR 1743
Jacob Borgman 41 16

17. Bållstad BMR 1749 & 1750
Jacob Borgman Pojo Sochn 47 22 gift
Siuklig och har swag syn, får afskied, i stället opwisas Hendrich Milen, född i Tusby Sochn, 22 år gl: ogift, Kan ej Handtwärk, är visiterad och antages.

17. Bållstad GMR 1767
Jacob Borgman
förafskiedad d: 11 Decembr: 1749, i stället samma dag antagen
Hinric Miltén
dödt den 10 Maji 1756, i stället antagen den 13 februarii 1758
Eric Bollberg Nyland 34 9 gift
(I kommunionboken Pojo 1750-1756 finns dragon Henric Malen)

17. Bolstad GMR 1775
Eric Bollberg Nyland 42 17 5 - gift

17. Bollstad GMR 1779
Eric Bollberg - 46 21 5 8 gift

17. Bollstad GMR 1783
Eric Bollberg Nyl: 50 25 5 8 gift

17. Bollstad GMR 1787
Erick Bollberg Nyl: 54 29 5 8 gift

17. Bollstad GMR 1789
Eric Bollberg Nyl: 56 31 5 8 gift

17. Bollstad GMR 1790
Eric Bollberg Nyl: 57 32 5 8 gift

17. Bållstad GMR 1800
Bållberg erhållit afsked den 27 Junii 1795, i stället den 12 Febr: 1796 införd drängen
Eric Bong Nyl: 31 4 5 8 gift

17. Bollstad BCMR 1805
Eric Bong Nyl: 36 9 5 8 gift
Bong vanartig, Casseras

17. Bollstad GMR 1806 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Eric Bong
afskedad vid Besigt: och Cassat: Munst: den 6 Julii 1805, i dess ställe Transporterad från Vargeringen d.6 Oct: 1805 apprpb. Reserven
Anders Boll Nylänninge 26 6 5 7 ogift
(Namnet Boll skall vara Borg)

17. Bollstad AMR 1809 (2. Sqvadron / Tenala Sqvadron)
Anders Borg Nylän: 27 13 5 7 gift
begiär Afskied

Sammanfattning
17. Bollstad (N:o 17. 2. Sqvadron / Tenala Sqvadron från 1806)
Matts Willberg 17??-30.8.1727
Jacob Borgman 30.8.1727-11.12.1749
Hinric Milen / Miltén / Malen 11.12.1749-10.5.1756 Död
Eric Bollberg 13.2.1758-27.6.1795
Eric Bong 12.2.1796-6.7.1805
Anders Borg 6.10.1805-24.10.1809 Överlevde kriget, har antagligen dött på vägen hem eftersom han inte återvänt 1810 då hustrun flyttar från torpet.


Platsbeskrivning
Platsen för torpet i Bollstad Pojo Nyland. Historisk karta med torpet: Läs mera...