DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC074 Vejans, Braskis

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

74. Wäijans GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstringen warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gifven
Olof Walberg (Närke, Almby socken)
som sedermehra erhållit interims afskied d: 5 Septemb: 1726, I hwars ställe Rusthåll: d: 30 Aug: 1727 anskaffat
Christer Fectenberg Tafwastland, Syßmä Sn: 23 1 -
Karlen mycket liderlig, får afsked

74. Wäijans GMR 1735
Erich Fechtenberg
Som fuller wid Besichtningz Mönstringen ärhållit afsked; doch sedermera d: 30 Novemb: 1734 åter wid tiensten Mantinerad worden; och flyttadt till N:o 86: I stället tillskaffat d: 13 Januarii sidstl(idn)e
Anders Waiström Nyland, Siundo Sn: 23 ¾ ogift

74. MR 1743
And: Weiström 31 8¾
Anders Weiström har tagit hemmans bruk och i des ställe upwist Erich Hinderßon Vargerlings Karlen som approberes.

74. Wäijans BMR 1749 & 1750
Erich Weijer Sjundo Sn: 36 6 gift

74. Weijans GMR 1767
Eric Weijer Nyland 54 24 gift
Karlen gl: och siuklig, får afskied: I sället praesenterades drängen Johan Henrichsson år gl: gift, född i Nyl:, visiterad, approberas

74. Weijans GMR 1775
Johan Weijström Nyland 35 8 5 8 gift

74. Weijans GMR 1779
Johan Weiström Nylänninge 39 12 5 8 gift

74. Wejans GMR 1783
Johan Weiström Nyl: 43 16 5 8 gift

74. Weijans GMR 1787
Johan Weijström Nyl: 47 20 5 8 gift

74. Veians GMR 1789
Johan Veiström Nyl: 49 22 5 8 gift

74. Veijans GMR 1790
Joh. Veijström Nyl: 50 23 5 8 gift

74. Veijans RR 1792
Den 2 Januarii 1792 interims antagen Eric Brask , 22 år gl. 11 q(varter) 5 t(um) lång, Nyl. Ogift

74. Weijans GMR 1800
Eric Bask Nyl: 30 8½ 5 11 gift

74. Veijans BCMR 1805
Eric Bask Nyl: 35 14 5 11 gift

50. Weijans GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Eric Bask Nyland 36 15 5 11 gift

50. Weijans AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Eric Bask
Efterlämnad Sjuk i Ny Carleby den 12 Julij 1808

Sammanfattning
74. Vejans (N:o 50. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Braskis rusthåll
vakant 17??-18.10.1721
Olof Walberg 18.10.1721-5.9.1726
Christer (Erich?) Fectenberg 30.8.1727-26.8.1728
Anders Weiström 13.1.1735-3.10.1743
Eric Hindersson Weijer 3.10.1743-28.9.1767
Johan Henrichsson Weijström 28.9.1767-3.7.1790 Fången
Eric Bask (hette Brask) 2.1.1792-12.7.1808 Sjuk i Nykarleby, troligen död i fält eftersom han inte kommit tillbaka till torpet där familjen bodde kvar ännu 1812.