DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC051 Siggans

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

51. Siggans GMR 1728
Wed sidsta General Munstring warit vacant, men den 18 octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regem: hijt gifven
Christian Tiller Påhlen 47 10 -
(född i Polen)

51. Siggans GMR 1735
Christian Tiller
död d: 17 Mars 1732. I stället d: 13 Junii samma år tillskaffat
Axell Wass Nyland, Siundo Sn: 27 3 gift

51. MR 1743
Axell Wass 35 11

51. Siggans BMR 1749 & 1750
Axell Wass Sjundo Sn: 41 17 gift

51. Siggans GMR 1767
Axell Wass
fådt afskied den 13 februarii 1760, i stället samma dag antagen förra Karlens son
Axell Wass Nyland 28 7 gift

51. Siggans GMR 1775
Axel Wass Nyland 36 15 5 9 gift
Karlens vänster tumme och styfva, oduglig till vidare Krigs tienst, får afsked

51. Siggans GMR 1779
Vacant
1775 d: 7 Julij, 1775 d: 10 Julij antagen Reserven
Clas Hedman Nylänninge 24 4 5 8 gift
Karlen Approberes såsom antagen sedan sista General Mönstringen

51. Siggans GMR 1783
Claes Sedman Nyl: 28 8 5 8 gift

51. Siggans GMR 1787
Claes Sedman Nyl: 32 12 5 8 gift

51. Siggans GMR 1789
Karlen enligit Högvälborne Herr Öfverste Lieutenanten Leijonhufvuds Resolution af d.12 aprill 1788 Transporterad til N:o 87 och ifrån samma N:o hit flyttat
Johan From Nyl: 34 16 5 8 gift

51. Siggans GMR 1790
Johan From - 35 17 5 8 gift

51. Siggans GMR 1800
Johan Svard Nyl: 32 8 5 8 gift
(från Lojo 1793)

51. Siggans BCMR 1805
Johan Svärd
enligt Herr Majoren och Riddaren Rotkircks Resolution af d.10 Junii 1805 utbytt emot under samma dag Interims antagne Lego drängen
Gustaf Svärd Nyl: 27 - 5 7½ ogift

24. Siggans GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Gustaf Svärd Nyland 28 1 5 7½ ogift

24. Siggans AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Gustaf Svärd
Efterlämnad i Torneå Sjuk den 23 Januarij sistl:

Sammanfattning
51. Siggans (N:o 24. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Christian Tiller 18.10.1721-17.3.1732 Död
Axell Wass 13.6.1732-13.2.1760
Axell Axellsson Wass 13.2.1760-7.6.1775
vakant 7.7.1775-10.7.1775
Clas Sedman 10.7.1775-12.4.1788 Till N:o 87
Johan From 12.4.1788-3.7.1790 Fången
Johan Svärd 1793-10.6.1805
Gustaf Svärd 10.6.1805-23.1.1809 Sjuk i Torneå, död? Det framgår inte ur Sjundeå KB om han dog. Namnet överstruket.