DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC088 Sjundby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Sjundeå, Nyland

88. Siundby gård GMR 1728
Eric Bruus Nyland, Wichtis Sn: 52 28 -
Karlen gammal och döf, får afsked

88. Siundby-gård GMR 1735
Erich Bruus
ärhållit afsked wid Besichtningz Mönstringen; I stället tillskaffat d: 2 febr: sidstl(idne)
Johan Bållberg Nyland, Siundo Sn: 18 ¾ ogift

88. MR 1743
vacant
sedan d: 8 Julii 1742. Rusthållaren upwist lånte Reserve Karlen af N:o 69 Påhl Södervik född i Tafwastehus lähn och Syßmä Sochn, 23 åhr gam: ogift.
Antages och approberes.

88. Sjundby BMR 1749 & 1750
Isac Tornberg Torno Stad 20 2 gift

88. Siundby GMR 1767
Isac Tornberg Torneå Stad 38 20 gift

88. Siundby GMR 1775
Isac Tornberg
1773 d: 8 Martii wid General Besigtnings och Cassations Munstringen Casserad. I stället samma dag Antogs
Hinric Sund Nyland 24 2½ 5 8 gift

88. Siundby GMR 1779
Hinric Sunn Nylänninge 28 6½ 5 8 gift

88. Siundby GMR 1783
Henric Sunn Nyl: 32 10 5 8 gift

88. Sjundby GMR 1787
Henrich Sunn Nyl: 36 14 5 8 gift

88. Siundby GMR 1789
Hindrick Sunn Nyl: 38 16 5 8 gift

88. Siundby GMR 1790
Hind: Sunn Nyl: 39 17 5 8 gift

88. Siundby GMR 1800
Hinric Sund Nyl: 49 27 5 8 gift

88. Sjundby BCMR 1805
Henric Sunn Nyl: 54 32 5 8 gift

31. Sjundby GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Sunn Nyland 55 33 5 8 gift

31. Sjundby AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Hindric Sunn
Efterlämnad Sjuk i Tä?? den 17 Februarij 1808

Sammanfattning
88. Sjundby gård (N:o 31. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Eric Bruus 1700-26.8.1728
Johan Bållberg 2.2.1735-8.7.1742
vakant 8.7.1742-3.10.1743
Påhl Södervik 3.10.1743-1747?
Isac Tornberg 1747-8.3.1773
Hinric Sund 8.3.1773-17.2.1808 Sjuk, Död i fält 1808