DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC056 Laxpojo

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Lojo, Nyland

56. Laxpåjo GMR 1728
Mons Biörn Karelen, Kexholm 34 16 -

56. Laxpojo GMR 1735
Måns Biörn
död d: 10 decemb: 1729: I stället d: 12 Jan: 1730 tillsat
Jacob Johan Torwigg
som ärhållit afsked d: 5 Septembr: 1732 men Sedermera d: 12 decemb: dito anno anskaffat
Johan Laxström Nyland, Lojo Sn: 21 3 ogift

56. MR 1743
Johan Laxström 29 11

56. Laxpojo BMR 1749 & 1750
Jöran Laxström Tafwastland, Syßmä Sn: 25 2 gift

56. Laxpojo GMR 1767
Jöran Laxström
fåt afskied den 15 Martii 1762, i stället samma dag antagen
Eric Laxman Nyland 25 5 gift

56. Laxpojo GMR 1775
Eric Laxman Nyland 33 13 5 8 gift

56. Laxpojo GMR 1779
Eric Laxman Nylänninge 37 17 5 2½ gift

56. Laxpojo GMR 1783
Eric Laxman Nyl: 41 21 5 8 gift

56. Laxpojo GMR 1787
Erich Laxman Nyl: 45 25 5 8 gift

56. Laxpojo GMR 1789
Eric Laxman Nyl: 47 27 5 8 gift

56. Laxpojo GMR 1790
Eric Laxman Nyl: 48 28 5 8 gift

56. Laxpojo RR 1792
Interims antagne Karlen Abram Lax död d.2 Januarii 1792.
Nu vistes Johan Ericsson 34 år, 11 q(varter) 1 t(um), vis(iterad) approb(erad)

56. Laxpojo GMR 1800
Lants död i Junii månad 1798 och hit i stället införd den 20 Sept: samma år Fältväbell Fagerroth som den 16 febr: 1799 är afförd och samma dag i stället insatt approberade Reserven
Johan Grundström Nyl: 29 11 5 7 ogift

56. Laxpojo BCMR 1805
Johan Grundström Nyl: 34 16 5 7 gift

62. Laxpojo GMR 1806 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Grundström Nyland 35 17 5 7 gift

62. Laxpojo AMR 1809 (1. Sqvadron / Liv-Sqvadron)
Johan Grunström
Fången i Pyhäjåcki den 16 Aprill 1808

Sammanfattning
56. Laxpojo (N:o 62. 1. Sqvadron / Liv-Sqvadron från 1806)
Måns Biörn 1712-10.12.1729 Död
Jacob Johan Torwigg 12.1.1730-5.9.1732
Johan Laxström 12.12.1732-ca. 1747
Jöran Henriksson Laxström 25.5.1747- 15.3.1762
Eric Laxman 15.3.1762-0.12.1790 Död
Abram Lax 14.2.1791-2.1.1792 Död
Johan Ericsson Lants 1792-0.6.1798 Död
fältväbel Fagerroth 20.9.1798-16.2.1799
Johan Grundström 16.2.1799-16.4.1808 Fången i Pyhäjoki, överlevde kriget, flyttade från torpet 1811.