DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC096 Strömsby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

96. Strömsby GMR 1728
Mårten Parat Ingermanland 38 12 -

96. Strömsby GMR 1735
Mårten Parat Ingermanland 45 18 gift

96. MR 1743
Mårten Parath 53 26

96. Strömsby BMR 1749 & 1750
Mårten Parat Ingermanland 59 32 gift

96. Strömsby GMR 1767
Mårten Parat
fådt afskied 1758 d: 13 februarii, i stället samma dag antagen
Henric Ström Nyland 34 9 gift

96. Strömsby GMR 1775
Hinric Ström Nyland 42 17 5 9 gift
Karlen siuklig i bröstet och hör illa, oduglig till tienstgiöring, får afskied.

96. Strömsby GMR 1779
Johan Monberg Nylänninge 26 4 5 8 gift
1775 d: 11 September interims antagen och 1776 D: 18 Martij vid Recruteringen Approberad

96. Strömsby GMR 1783
Johan Månnberg Nyl: 30 8 5 8 gift

96. Strömsby GMR 1787
Johan Månberg Nyl: 34 12 5 8 gift

96. Strömsby GMR 1789
Den förra Dragon är genom Regem:ts Chefens Resolution af d.1 Martij 1788 utbytt och i stället från Variärnings Bataljon Transporterad
Mårten Strömberg Nyl: 33 5 5 8 gift

96. Strömsby GMR 1790
Mårten Strömberg Nyl: 34 16 5 8 gift
(tjänsteåren oklara)

96. Strömsby GMR 1800
Martin Strömberg Nyl: 45 26½ 5 7 gift

96. Strömsby BCMR 1805
Mårten Strömberg Nyl: 50 32 5 7 gift

67. Strömsby GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Mårten Strömberg Nylänning 51 33 5 7 gift
bevistat sista finska Kriget.
Karlen nyligen blefven död.

67. Strömsby AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Eric Snäll
Fången på Sveaborg

Sammanfattning
96. Strömsby (N:o 67. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
Mårten Parat 1716-13.2.1758
Henric Ström 13.2.1758-7.6.1775
Johan Monberg 11.9.1775-1.3.1788
Mårten Strömberg 1.3.1788-5.6.1806 Död
Eric Snäll 1806-1808 Fången på Sveaborg, överlevde kriget. Flyttade ut ur torpet senast 1812, möjligen redan 1810 medan hans blinda hustru tycks ha stannat kvar.


Platsbeskrivning
Platsen för dragonåkrar på Strömsby i Kyrkslätt Nyland. Historisk karta: Läs mera...